I Komunia AD. 2019

Sprawozdanie Duszpasterskie za 2018 r.

I Komunia AD. 2018

Małżeństwa AD. 2018

Ochrzczeni AD. 2017

Odeszli do Pana

Wypominki AD. 2018/2019Wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci.

Sprawozdanie Duszpasterskie za 2017 r.Sprawozdanie Duszpasterskie za 2017 r.

Ochrzczeni AD. 2017Chrzest św. jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.