Katecheza o Eucharystii - cz. 6

Katecheza o Eucharystii - cz. 5

Katecheza o Eucharystii - cz. 4

Katecheza o Eucharystii - cz. 3

Katecheza o Eucharystii - cz. 2

Katecheza o Eucharystii - cz. 1

Katecheza 13 - pytania o przyszłość

Katecheza 12 - Boże dziedzictwo

Katecheza 11 - II wojna światowa - Kościół znakiem sprzeciwu