Czytanie Pisma Świętego przed grillemCzytania z Księgi Syracha: (rozdz. 31):

12 Zająłeś miejsce przy stole suto zastawionym?
 Nie otwieraj nad nim gardzieli
 i nie wołaj: «Jakże wiele na nim!»

13 Pamiętaj, że źle jest mieć oko chciwe.
 Cóż między rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko,
 które z powodu każdej rzeczy1 napełnia się łzami.

14 Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki
 i nie pchaj się wraz z nim do półmiska!

15 Osądzaj sprawy bliźniego według swoich własnych
 i nad każdą sprawą się namyśl!

16 Jedz, co leży przed tobą, jak człowiek,
 nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudził odrazy.

17 Przez dobre wychowanie pierwszy zaprzestań [jedzenia],
 nie bądź nienasycony, byś kogo nie zraził.

18 Jeśli zajmiesz miejsce między wieloma,
 nie wyciągaj ręki jako pierwszy spomiędzy nich.

19 Jakże mało wystarcza człowiekowi dobrze wychowanemu,
 na łóżku swym nie będzie ciężko oddychał.

20 Zdrowy jest sen [człowieka], gdy ma umiarkowanie syty żołądek,
 wstaje on wcześnie, jest panem samego siebie.
 Udręka bezsenności, bóle żołądka
 i kolki w brzuchu - u łakomego człowieka.

21 A jeśli byłbyś zmuszony do jedzenia,
 wstań, zrzuć to na uboczu2, a ulżysz sobie.

22 Słuchaj mnie, synu, i nie gardź mną,
 w końcu uznasz słowa moje za słuszne.
 We wszystkich czynach swych bądź uważny,
 a żadna choroba nie zbliży się do ciebie.

23 Wargi wychwalać będą tego, kto hojny jest na ucztach,
 i prawdziwe jest świadectwo o jego szlachetności.

24 Miasto będzie szemrać przeciw skąpemu na ucztach
 i świadectwo o jego sknerstwie jest prawdziwe.

Grillowanie, czyli smażenie żywności na ruszcie zamieszczonym nad źródłem ciepła, znane było od czasów prehistorycznych, kiedy człowiek nie znał jeszcze naczyń żaroodpornych, ani innych metod termalnego przetwarzania żywności. Opiekanie mięsa nad ogniem było więc pierwszą i podstawową metodą przygotowywania pokarmów. Grillowanie we współczesnym rozumieniu (z wykorzystaniem do tego celu specjalnego urządzenia) upowszechniło się po II wojnie światowej, kiedy amerykańska klasa średnia zaczęła masowo wyjeżdżać poza miasto, aby spędzać tam czas wolny od pracy.

Twórcą tradycyjnego, półkolistego projektu grilla jest George Stephen, spawacz w firmie Weber Brothers Metal Works, który niezadowolony z płaskich, nieosłoniętych od wiatru grilli, wpadł na pomysł, aby ruszt umieścić w stalowej półkuli z przykrywką oraz dospawać do niego trzy stalowe nogi. Zaproponowany przez niego kształt grilla szybko się upowszechnił.

Grill gazowy został opracowany w 1960 r. przez Amerykanów Williama G. Wepfera i Meltona Lancastera, pracowników gazowej firmy ARKLA.