Roraty 2016Tegoroczne Roraty opowiadają o Jasnej Górze. Od września tego roku obchodzimy bowiem 300. rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestnicy Rorat będą mieli okazję poznać fascynującą historię klasztoru i Cudownego Obrazu, a także rolę Maryi w dziejach Polski i konkretnych ludzi.

Dodatkowym elementem tegorocznych Rorat jest skarbona, do której dzieci będą mogły wrzucać swoje prośby i podziękowania. Na zakończenie Rorat intencje należy wysłać na Jasną Górę. Tu paulini złożą je przed obrazem Matki Bożej.

Mama czuwa, Mama wie
Czego każde dziecko chce
Mama kocha, Mama wie najlepiej

Czego mi brakuje,
czego potrzebuję
Mama kocha, Mama wie najlepiej

Niepotrzebne Mamie
Brylanty, złoto i korona
Ona piękna jest bez tego
I błogosławiona

Można Ciebie namalować
Można o Tobie śpiewać
Bo Ty jesteś najpiękniejsza
Bo Ty jesteś Królową nieba


23 grudnia

Wszystkim Roratnim Dzieciom oraz Dorosłym razem z Panią Katechetką, którzy razem z nimi przeżywali tegoroczne Roraty gratuluję wytrwałości. To był dobrze spędzony czas i przygotowanie na Boże Narodzenie! Ksiądz Proboszcz.   

22 grudnia

1. Dzisiaj wieczorem pomyśl o całym mijającym dniu i przede wszystkim dziękuj Panu Bogu.

2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś do kościoła.

3. Uzupełnij roratnią planszę.

1. Jakie łaski i cuda wyprasza dla ludzi Matka Boża?

Uzdrowienie ciała z różnych chorób i uzdrowienie duszy czyli nawrócenie.

2. Co podczas każdej Eucharystii jest największym cudem?

Przemiana chleba w Ciało i wina w Krew Pana Jezusa.

3. Co to znaczy nawrócić się?

Zmienić swoje życie, żyć jak najbliżej Pana Boga.

 

21 grudnia

1. Naklej wotum.

2. Znajdź na mapie Lourdes, Fatimę, Guadalupe, Altöting, Loreto.

3. Pamiętaj o modlitwach składanych do naszej skarbony modlitewnej.

1. Gdzie znajduje się największe sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej poza Polską i jak jest nazywane?

W Stanach Zjednoczonych, w Doylestown, w stanie Pensylwania - Amerykańska Częstochowa.

2. W którym roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie?

W 1991 r.

3. Co znaczy "Regina Mundi"

Królowa świata.

 

20 grudnia

1. Przeczytaj w styczniowym numerze "Małego Gościa" o odmianie róży ogrodowej nazwanej Jan Paweł II.

2. Zastanów się, co mógłbyś ofiarować Matce Bożej. Możesz to napisać i wrzucić do naszej skarbony roratniej w kościele.

1. Ile razy Jan Paweł II był na Jasnej Górze jako papież?

Sześć razy.

2. Jakie swoje najcenniejsze wotum ofiarował Matce Bożej papież Jan Paweł II?

Przestrzelony i zakrwawiony po zamachu na jego życie w 1981 roku pas sutanny.

3. Którzy papieże podarowali Matce Bożej na Jasnej Górze złotą różę?

Jan Paweł II, Benedykt XVI w imieniu Pawła VI, Franciszek.

 

19 grudnia

1. Odmów z najbliższymi Apel Jasnogórski o 21.00.

2. Zastanów się, czy może jest ktoś, z kim powinieneś pogodzić się przed Bożym Narodzeniem.

3. Pamiętaj o modlitwach składanych do naszej skarbony modlitewnej.

1. Gdzie umieszczono „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi”?

Na Jasnej Górze, w specjalnej tubie, tuż obok cudownego obrazu Matki Bożej.

2. W jaki sposób przygotowywano się do obchodów tysiąclecia chrztu Polski?

Przez Wielką Nowennę trwającą 9 lat.

3. Co to jest peregrynacja?

Pielgrzymowanie, nawiedzanie parafii przez ikonę Matki Bożej.

 

17 grudnia

1. Odmów z najbliższymi Apel Jasnogórski o 21.00.

2. Pamiętaj o modlitwach składanych do naszej skarbony modlitewnej.

1. Skąd wziął się Apel Jasnogórski?

Pilot Władysław Polesiński został ocalony od wypadku o 21.00. O tej godzinie modlili się za niego żona i dzieci.

2. Kto ułożył słowa Apelu?

Ks. Leon Cieślak.

3. Kiedy i dlaczego zaczęto odmawiać Apel na Jasnej Górze?

W 1953 roku, po aresztowaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

 

16 grudnia

1. Sprawdź, jaki herb ma biskup Twojej diecezji i pomódl się o wierność dla niego.

2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś do kościoła.

1. Czym niewolnikiem chciał zostać kard. Stefan Wyszyński?

Niewolnikiem Maryi.

2. Co w swoim herbie biskupim umieścił kard. Stefan Wyszyński?

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i słowa "Soli Deo".

3. Gdzie i kiedy prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego?

W maju 1956 roku, kiedy przebywał uwięziony w Komańczy.

4. Kiedy na Jasnej Górze odnowiono  śluby Jana Kazimierza?

26 sierpnia 1956 r.

 

Herb Biskupa Grzegorza Kaszaka z diecezji sosnowieckiej. Napis na herbie w języku polskim: "Pełnić Twoją wolę".

15 grudnia

1. Dowiedz się, czy z Twojej parafii wychodzi piesza pielgrzymka na Jasną Górę, a jeśli tak, to kiedy.

2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś do kościoła.

1. Skąd przychodzi najdłuższa pielgrzymka na Jasną Górę?

Z Helu.

2. Skąd przychodzi jedna z najstarszych pielgrzymek?

Z Kalisza.

3. Jak nazywa się książka Władysława Reymonta, która powstała podczas Pielgrzymki Warszawskiej?

"Pielgrzymka do Jasnej Góry".

 

14 grudnia

1. Zapytaj rodziców, kogoś z rodziny, czy byli na pieszej pielgrzymce do Częstochowy?

2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś do kościoła.

1. Jak długo podczas wojny byli na Jasnej Górze Niemcy?

Przez całą wojnę od 1939 r do 1945 roku.

2. Gdzie paulini ukryli cudowny obraz Matki Bożej?

W bibliotece jasnogórskiej pod stołem.

3. Jakie pamiątki zostawili na Jasnej Górze ci, którzy przeżyli wojnę?

Różańce z chleba, kawałki drutów kolczastych, puderniczki i medaliony, w których ukrywano hostie.

 

13 grudnia

Odmów dziesiątkę Różańca albo modlitwę "Pod Twoją obronę" za mamę i wszystkie kobiety w Polsce, aby były wierne obietnocom, które przed wielu laty złożyły Maryi.

1. Jak nazywa się modlitwa, którą przez dziewięć dni przed Bitwą Warszawską odmawiano na Jasnej Górze?

Nowenna.

2. Jak inaczej nazywana jest Bitwa Warszawska?

Cudem nad Wisłą.

3. Jakie insygnia królewskie i od kogo otrzymała Matka Boża na Jasnej Górze?

Złote berło i jabłko ofiarowane przez polskie kobiety.

 

12 grudnia

1. Pomódl się za ludzi na całym świecie prześladowanych za wiarę.

2. Poszukaj pierwszej zwrotki pieśni "Boże, coś Polskę". Zwróć uwagę na zakończenie.

1. Co to znaczy, że Polska była pod zaborami?

Była podzielona między trzy państwa: Rosję, Prusy, Austrię.

2. Kto i w jakim utworze napisał słowa "Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy"?

Adam Mickiewicz w utworze "Pan Tadeusz".

3. Na czym polega wolność?

Poznać wolę Boga i ją wypełnić.

 

10 grudnia

1. Naklej na planszę kolejny obrazek - wotum.

2. W książeczce do nabożeństwa odszukaj jakąklwiek pieśń do Matki Bożej Królowej i pomódl się jej słowami.

3. Przygptuj na kartce koleją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś do kościoła.

1. Który papież poświęcił piesze korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej?

Klemens XI.

2. Kiedy odbyła się koronacja?

8 września 1717 r.

3. Kto pobłogosławił obecne korony Matki Bożej i jaki napis na nich widnieje?

Św. Jan Paweł II - Totus Tuus - Cały Twój.

 

9 grudnia

1. Naklej na planszę obrazek - wotum.

2. Znajdź na mapie Głogówek i Lwów.

3. Pomódl się za naszą Ojczyznę.

1. Który król ogłosił Maryję Królową Polski?

Jan Kazimierz.

2. W jakim mieście i kiedy złożył swoje ślubowanie?

We Lwowie 1 kwietnia 1656 r.

3. Kiedy obchodzimy uroczystość Maryi, Królowej Polski?

3 maja.

 

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

7 grudnia

1. Naklej kolejne wotum na planszę.

2. Załóż medalik lub krzyżyk, jeśli go jeszcze nie nosisz.

3. Pomódl się za tych, którzy prześladują chrześcijan, może za kogoś w szkole, kto wyśmiewa chodzących na religię albo do kościoła. Poproś o odwagę i męstwo dla siebie.  

1. Jak nazywa się powieść Henryka Sienkiewicza, w której opisana jest obrona Jasnej Góry?

Potop.

2.Jak nazywał się przeor dowodzący obroną Jasnej Góry?

Ojciec Augustyn Kordecki.

3. Kto był królem Polski podczas potopu szwedzkiego?

Jan Kazimierz.

 

6 grudnia

1.Naklej wotum.

2. Do III niedzieli Adwentu staraj się mniej mówić, a więcej słuchać - mamy, taty, pani w szkole, kolegów w klasie.

3. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś do kościoła.

1, Co to jest cud?

Nadzwyczajne zdarzenie, którego ludzie nie potrafią wytłumaczyć.

2. Jak nazywa się księga, w której zapisywane są cuda wyproszone na Jasnej Górze?

Jasogórska księga cudów i łask.

3. Kto poza paulinami pisał też o cudach jasnogórskich?

Jan Długosz, królowie Władysław Jagiełło i Jan Kazimierz.

 

5 grudnia

poniedziałek

1. Naklej wotum

2. Pomódl się za rządzących naszą Ojczyzną. Zachęć do wspólnej modlitwy rodzinę.

3. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowaanie dla Matki Bożej albo obietnicę i przynieś jutro do kościoła - jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

1. Wymień przynajmniej pięciu królów Polski, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę?

Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Wadysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski.

2. Kto wybudował mury obronne wokół Jasnej Góry?

Zygmunt III Waza rozpoczął, dokończył Władysław IV.

 

3 grudnia

sobota

1. Naklej kolejne wotum na planszę.

2. Pomyśl, może ostatnio kogoś zraniłeś słowami, zachowaniem.

1. Skąd się wzięły rysy na twarzy Maryi Jasnogórskiej?

To ślad po zniszczeniu obrazu podczas napadu w 1430 r.

2. Kto przyczynił się do naprawienia obrazu?

Król Władysław Jagiełło.

3. Co to jest świętokradztwo?

Grzech polegający na niegodnym traktowaniu rzeczy i miejsc poświęconych Bogu.

 

2 grudnia

piątek

1. Podczas modlitwy pomyśl, za co możesz podziękować Matce Bożej.

2. Przeczytaj o sukienkach zakładanych Matce Bożej Częstochowskiej.

3. Przygotuj na karcte swoją prośbę lub podziękowanie dla Matki Bożej.

1. Co to są wota?

Przedmioty ofiarowane jako podziękowanie za wysłuchane prośby.

2. Z czego zrobione były pierwsze wota?

Z wosku.

3. Co podarował Matce Bożej papież Franciszek?

Złotą różę.

 

Złota róża

1 grudnia

czwartek

1. Poszukaj na Węgier i miasta Pecz (Pesc), gdzie powstał zakon Paulinów.

2. Znajdź informacje o paulinach grających intrady w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

3. Pomódl się o nowe powłołania kapłańskie i zakonne, także do paulinów.

1. Jak brzmi pełna nazwa zakonu paulinów.

Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

2. Co znajduje się w herbie paulinów.

Palma, kruk i dwa lwy.

3. Jak nazywają się utwory grane w cudownej kaplicy dla Matki Bożej.

Intrady.

30 listopada

środa

1. Naklej na planszy koronę Jezusowi, a potem zaproś całą rodzinę i razem, przy obrazie Matki Bożej, zaśpiewajcie piosenkę „Czarna Madonna”.

2. Poszukaj innych obrazów Maryi w albumach, w internecie, przyjrzyj się im i zobacz, czym różnią się te obrazy od Maryi Jasnogórskiej.

3. Posłuchaj i naucz się dobrze piosenek roratnich.

1. Jakim typem ikony jest wizerunek jasnogórski?

Hodegetria, Przewodniczka Wskazująca Drogę.

2. Co oznaczają dwa palce dłoni Jezusa?

Boską i ludzką naturę Jezusa.

3. Co Jezus trzyma w lewej dłoni?

Księgę Ewangelii.

 

29 listopada

wtorek

1. Naklej koronę na wizerunek Matki Bożej na planszy.

2. Sprawdź w domu, gdzie masz obrazy z Jezusem, Maryją i świętymi. Powiedz rodzicom, że są to „okna na niebo”.

3. Posłuchaj piosenek roratnich.

1. Kto według legendy namalował obraz jasnogórski?

Ewangelista św. Łukasz.

2. Jak nazywa się ikony?

Oknami na niebo.

3. Kto sprowadził obraz jasnogórski na Jasną Górę?

Książe Władysław Opolczyk.

 

28 listopada

poniedziałek

1. Znajdź w domu miejsce dla roratnej planszy i powieś ją

2. Sprawdź na mapie Polski, gdzie i na jakiej wysokości leży Jasna Góra.

3. Posłuchaj piosenek roratnich.

1. Gdzie znajduje się najważniejsze sanktuarium Polaków?

Na Jasnej Górze.

2. Kto nazwał wzgórze częstochowskie "Jasną Górą?

Paulini.

3. Kto jest naważniejszym mieszkańcem Jasnej Góry?

Matka Boża.

 

 

Ma czternaście lat
Bogu mówi "tak"
mówi "tak"

Ma urodzić Go
na anioła znak
nie wie jak

To jest zwiastowanie, halo, halo
To się dzisiaj stanie, halo, halo.

Nie potrzeba słów, wszystko sprawi Duch.
Nie potrzeba słów, wszystko sprawi Duch.

Święty Duch. Święty Duch

Józef o tym wie
widział to we śnie
jak we śnie.
Wstaje nowy dzień
Pan Bóg rodzi się rodzi się.

To jest zwiastowanie, halo, halo
To się dzisiaj stanie, halo, halo.

Nie potrzeba słów
wszystko sprawi Duch.
Święty Duch.
Nie potrzeba słów
wszystko sprawi Duch
Święty Duch
Święty Duch

Intrada "Na powitanie Królowej" - archiwum Jasnej Góry - materiały na Roraty 2016 z "Małym Gościem Niedzielnym"

Roraty 2016

Zdjęcia z Rorat znajdziesz tutaj!