Ochrzczeni AD. 2016

Chrzest św. jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej. W naszej parafii w 2016 roku sakrament Chrztu św. przyjęli (miejsce stałego zamieszkania i data chrztu):

 1. Maria Anna Bromblik – Ryczówek – 2 stycznia
2. Leon Zagawa – Niemcy – 2 stycznia
3. Mateusz Józef Leśniak – Gliwice – 6 lutego
4. Diana Anna Birecka – Klucze – 21 maja
5. Anna Żak – Kwaśniów – 25 czerwca
6. Kamila Helena Rosicka – Rodaki – 2 lipca
7. Noel Bezdziel – Holandia – 7 lipca
8. Marcel Kopeć – Ryczówek – 16 lipca
9. Oliwia Jasińska – Rodaki – 16 lipca
10. Alan Aleksander Łonak – Ryczówek – 15 sierpnia
11. Malwina Nowak – Ryczówek – 1 października
12. Clara Brodzińska – Niemcy – 1 października
13. Wiktoria Dagmara Półkoszek – Ryczówek – 5 listopada
14. Kacper Stanisław Piotrowski – Rodaki – 10 grudnia
15. Nel Pas – Szwecja – 26 grudnia