Sprawozdanie Duszpasterskie za 2016 r.

Wstęp

Zakończył się rok 2016. Czas płynie. Rok, który minął, koncentrował nasza uwagę na wielu wprawiających w niepokój wydarzeniach związanych z terroryzmem, falą uchodźców, prześladowaniem chrześcijan, ale też atakiem na podstawowe wartości chrześcijańskie. W Polsce niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem były Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Ważne były też obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski czy zakończony Rok Miłosierdzia.

Duszpasterstwo

Przypomnę, że nasza parafia liczy nieco ponad 1700 osób. Prócz tego wielu mieszkańców Ryczówka i Rodak pracuje, a często mieszka na stałe za granicą, głównie w Anglii, Irlandii, Szwecji czy Norwegii. Ci, którzy mieszkają na miejscu, w 30 procentach chodzą regularnie na Mszę św. niedzielną. Znacznie więcej parafian uczestniczy w Eucharystii w takie święta, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Boże Ciało. Zapraszam wszystkich do regularnych spotkań z naszym Panem w czasie liturgii. Przypominajmy sobie wzajemnie, że jak niedziela, to przede wszystkim modlitwa, a dopiero później inne czynności. A jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Kto może i chce, codziennie może przyjść na Mszę św. o godzinie 7.00 lub 18.00 w czasie letnim lub 8.00 lub 17.00, gdy obowiązuje czas zimowy. Szczegóły znaleźć można w gablotce lub na parafialnej stronie internetowej w zakładce „Intencje mszalne”.

Dziękuję za wszelką pomoc w minionych miesiącach ministrantom, panu kościelnemu, pani katechetce i panu organiście, któremu życzymy tak bardzo potrzebnego teraz zdrowia. Dziękuję także Radzie Parafialnej, strażakom, Kołom Gospodyń i wszystkim, którzy czują się wspólnotą i chcą pomagać.

W 2016 roku przyjęliśmy do wspólnoty Kościoła w naszej parafii przez sakrament Chrztu św. 14 dzieci: czworo z Ryczówka, troje z Rodak i siedmioro z rodzin mieszkających poza parafią, głównie za granicą. Pożegnaliśmy natomiast 31 zmarłych: 17 z Ryczówka, 14 z Rodak. Oznacza to, że znacznie więcej osób umiera niż się rodzi. I Komunii św. w 2016 roku nie było. Kilkudziesięciu chorym udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych, głównie w czasie odwiedzin przed świętami, czasem na prośbę rodziny. Na ślubnym kobiercu stanęło 6 par, z tego jedna, gdzie oboje młodzi pochodzą spoza parafii.

W minionym roku często odmawialiśmy na zakończenie Mszy św. Modlitwę do św. Michała Archanioła. Zwyczaj ten będziemy kontynuować. W środy przez cały rok, oprócz Mszy św., można było uczestniczyć w Nabożeństwach do Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Jak co roku była też możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Ostatnie prowadził ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej. W ramach tych rekolekcji uczestniczyliśmy w plenerowej Drodze Krzyżowej z kościoła św. Marka do kościoła parafialnego. Był też Adwentowy Dzień Skupienia, który poprowadził ks. Marek Łabuda, proboszcz parafii w Kluczach. O ile prawie wszyscy w tym czasie korzystają z sakramentu pokuty, o tyle nadal nie czujemy potrzeby uczestniczenia we Mszy św. i wysłuchania konferencji. Trochę to świadczy o słabej wierze niektórych parafian.

W minionym roku rozpoczął się kolejny cykl przygotowania do I Komunii św., którą w maju przyjmie prawdopodobnie trzydzieści jeden dzieci. Rozpoczęło się też przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży z klasy szóstej podstawówki oraz I i II gimnazjum.

Naszym obowiązkiem jest modlitwa o powołania. Stąd włączyliśmy się 16 kwietnia w trwającą w całej diecezji sosnowieckiej Sztafetę Modlitw o Powołania. Barwnie też przebiegła procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy z rozważaniami o czterech częściach różańca. W tym roku ołtarze usytuowane były na terenie Rodak.

Dzieci w sposób szczególny zapraszałem na specjalne nabożeństwa na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje wielkopostne i Adwentowy Dzień Skupienia. Bardzo się cieszę, że wiele z nich regularnie uczestniczyło też w nabożeństwach roratnich poświęconych Matce Bożej Częstochowskiej.

Bardzo ważnymi wydarzeniami w każdej parafii są odpusty. 24 kwietnia Mszy św. z okazji odpustu św. Marka w drewnianym kościele przewodniczył ks. Paweł Łajca, wikariusz z Sosnowca – Pogoni. 1 maja był tradycyjny odpust św. Józefa w Ryczówku. 28 sierpnia zaprosiłem na główny odpust parafialny, który w tym roku połączyliśmy z obchodami trzydziestolecia poświęcenia naszego kościoła. Mszy św. z towarzyszeniem orkiestry dętej z Giebła przewodniczył ks. Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Pod koniec 2015 i na początku 2016 roku w czasie wizyty duszpasterskiej odwiedziłem 252 rodziny w Ryczówku, 195 w Rodakach i 19 rodzin na Rzece po obu stronach.

Parafia pielgrzymek

Pielgrzymki są nieodłącznym elementem naszej parafii. W wakacje gościliśmy na noclegu uczestników Pielgrzymki Góralskiej z Bahledówki. Później postój miała Pielgrzymka Kaszubska, jaka wyruszyła aż z Helu. Postój przed kościołem mieli również pielgrzymi z papieskiego miasta Wadowice, a konferencję pielgrzymi z Krakowa. W tej pielgrzymce tradycyjnie wędruje ks. bp Grzegorz Ryś. Nocowali też u nas pielgrzymi z Andrychowa, a postój z Suchej Beskidzkiej. Od dwóch lat postój mają u nas pielgrzymi z naszej diecezji, którzy wyruszają z Olkusza. W 2016 roku postój ten odbył się na terenie wokół kościoła. Pielgrzymów odwiedził wtedy ks. bp Grzegorz Kaszak. Przez parafię przejeżdżają też uczestnicy pielgrzymki rowerowej również z naszej diecezji.

Pielgrzymów nie tylko przyjmujemy, ale sami w nich uczestniczymy, zwłaszcza w pielgrzymkach autokarowych. 11 czerwca odwiedziliśmy Górę Św. Anny i miejsca walk Powstań Śląskich. 12 sierpnia pojechaliśmy natomiast do coraz bardziej popularnego sanktuarium w Licheniu. A ponieważ niedawno zakończył się Rok Miłosierdzia, wzięliśmy też udział, razem z mieszkańcami Klucz i Chechła, w pielgrzymce do Kościołów Jubileuszowych: sosnowieckiej bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i sanktuarium w Piekarach Śląskich. Ta pielgrzymka odbyła się 17 września.

Wydarzenia

Sondaże przeprowadzone wśród naszych rodaków w ostatnich tygodniach mówią, że Polacy za najważniejsze wydarzenie ostatnich miesięcy uważają Światowe Dni Młodzieży. Nasza parafia gościła 14 młodych osób z Granady w Hiszpanii. Dziękuję rodzinom, które ich gościły. Uczestniczyliśmy aktywnie w Dniach Młodzieży, m.in. w spotkaniu na „Dąbrówce” przy Pustyni Błędowskiej, gdzie oprócz Mszy św. pod przewodnictwem biskupa naszej diecezji i biskupa greckiego był koncert czy pokazowe skoki spadochronowe. W naszej parafii mogliśmy też wziąć udział w Mszy św. po hiszpańsku, której przewodniczył ks. Grzegorz Koss.

Z innych wydarzeń wspomnę spotkania Rady Parafialnej: 6 stycznia, 15 maja i 25 września czy przeprowadzoną po raz kolejny zbiórkę elektrośmieci na rzecz krajów misyjnych. Odbyły się też uroczystości 630 – lecia Rodak. Kilkakrotnie pisał o tym tygodnik „Niedziela”.

Prace remontowo – modernizacyjne

Parafia to oczywiście także ciągłe remonty i modernizacje. W lutym zamontowaliśmy sześć nowych gaśnic wraz z instrukcjami przeciwpożarowymi. Wymienione zostały dwa klosze do lamp na placu kościelnym i parkingu. Na cmentarzu w kwietniu specjalistyczna firma wycięła 19 – metrowy, pęknięty świerk. W jego miejscu w październiku powstało zadaszenie – kaplica nad kamiennym ołtarzem. Zakupiliśmy do kościoła dwa mikrofony bezprzewodowe ze wzmacniaczem. Są też trzy nowe feretrony z obrazami używane w czasie procesji. Renowacji poddany został zabytkowy kielich mszalny z pateną. Przed kościołem postawiony został stojak na rowery. Do kościoła zakupiony został też ornat z motywami bożonarodzeniowymi. W Domu Parafialnym zamontowane zostały solidne balustrady na werandzie i balkonie.

Najważniejszą inwestycją 2016 roku było oczywiście zamontowanie nowego ogrzewania nadmuchowego do kościoła. W czerwcu przeprowadziłem niezbędne konsultacje wśród fachowców, jaki rodzaj ogrzewania wybrać. Później trzeba było wystąpić o potrzebne zezwolenia na budowę i wykonać szczegółowy projekt. Prawie przez cały grudzień poszczególne elementy ogrzewania były montowane, m.in. dwa ekologiczne kotły gazowe wraz z oprzyrządowaniem, komin na zewnątrz kościoła, cztery nawiewy dużej mocy i niezbędna elektronika.

Sprawy materialne

Wszystkie te prace nie byłyby możliwe oczywiście bez pomocy grupy życzliwych parafian i nie tylko. Dzięki nim co roku ubierane są i demontowane choinki, powstaje szopka i Grób Pański, co kilka tygodni sprzątany jest kościół parafialny, a dwa razy w roku kościół św. Marka. To nie tylko poświęcony bezinteresownie czas i życzliwość, ale również złożone ofiary na tacę, zwłaszcza w trzecią niedzielę miesiąca czyli Niedzielę Serca dla Parafii. Przeprowadzane są też zbiórki na kwiaty do Grobu Bożego. Przeciętna taca niedzielna wynosi ok. 800 zł. Z tych pieniędzy musimy zapłacić rachunki za prąd w kościele św. Marka, parafialnym, plebanii i kaplicy św. Józefa w Ryczówku. Do tego trzeba zapłacić za gaz, ochronę obu kościołów przez firmę ochroniarską i niektóre podatki. Część zebranej kwoty jest przeznaczana na utrzymanie instytucji diecezjalnych: Kurii, Sądu Biskupiego, seminarium czy Caritas. Aby było to możliwe, na ten cel przeznaczana jest też znaczna część ofiar składanych przy okazji rozmaitych posług, np. chrztów, pogrzebów, ślubów.

Dzięki członkom Rady Parafialnej do naszych skrzynek pocztowych trafiły koperty w których parafialnie w 2016 roku złożyli swój dar w wysokości 15.690 zł.: 9570 zł. z Rodak i 6.120 zł. z Ryczówka. Wszystkie datki z nazwiskami są skrupulatnie zapisywanej w pamiątkowej księdze, która zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń. Prócz tego bezpośrednio na konto internetowe parafii mieszkańcy wpłacili 2.150 zł. Po dodaniu ofiar z wizyty kolędowej do zapłaty, zwłaszcza za montaż wartego prawie 80 tys. zł ogrzewania zostaje dług w wysokości prawie 23 tys. zł.

Plany

Rok 2017, który rozpoczynamy, to rok, w którym po rocznej przerwie w naszej parafii w maju odbędzie się uroczystość I Komunii św. Będzie też uroczystość rocznicy tego wydrzenia. W sierpniu natomiast młodzież, która przejdzie pozytywnie cykl przygotowawczy i zda egzamin, przystąpi do sakramentu bierzmowania. Ksiądz biskup Grzegorz Kaszak udzieli go w ramach sierpniowej wizytacji kanonicznej, jaką każda parafia przeżywa raz na pięć lat. Ksiądz biskup będzie z tej okazji przewodniczył głównej uroczystości odpustowej. Oczywiście pozostałe odpusty: ku czci św. Marka i św. Józefa także są planowane. W planie są też dwie pielgrzymki autokarowe. Na pewno na Kalwarię Zebrzydowską i do Wadowic, a pod koniec sierpnia lub na początku września być może do sanktuarium w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie wraz z wyjazdem kolejką na górę Żar.

Na 2017 rok przypada stulecie objawień fatimskich. Być może figura Matki Bożej Fatimskiej wyruszy w pielgrzymkę po naszych domach.

Plany remontowe na ten rok są skromne ze względu na konieczność spłacenia długów, ale wszystko zależy od parafian. Pożyjemy, zobaczymy…

Zakończenie

Nasze istnienie jest umieszczone w czasie. Gospodarzenie tym darem, to efekt wolności, którą dał nam Stwórca. Taki moment jak ten, kiedy stajemy na granicy czasu, przekonuje, że bardzo wiele od nas zależy. Podejmujemy ocenę tego, co minęło. Czynimy to patrząc na wspólnotę parafialną. Ale najważniejszym planem na przyszłość, którego życzę każdemu i każdej z nas jest zbliżenie się bardziej do Boga. Karol Wojtyła naprzeciw okna swojego domu rodzinnego miał zegar słoneczny umieszczony na ścianie kościoła. Najważniejszy był napis na nim umieszony: „Czas ucieka, wieczność czeka”.

Przysłowie angielskie: „Time is Money” – „Czas to pieniądz” - jest prawdopodobnie przekształceniem powiedzenia Teofrasta, wybitnego myśliciela z III wieku przed Chrystusem, jednego z uczniów Arystotelesa: czas to kosztowny wydatek. Ale sparafrazował je również Prymas Tysiąclecia, kardynał Wyszyński: „Mówią wam: czas to pieniądz, a ja wam powiadam: czas to miłość".

ks. Jarosław Kwiecień