Rada ParafialnaRada Parafialna parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rodakach.

Przewodnicząca Rady Parafialnej - Grażyna Ludwikowska
Wiceprzewodniczący Rady Parafialnej - Edward Fil
Skarbnicy - Lidia Gamrot
Aleksandra Jaskólska

Rodaki

 

Grzegorz

Binek

Mieczysław

Binek

Adam

Binek

Kazimierz

Domagała

Lidia

Gamrot

Aleksander

Gamrot

Alicja

Jeziorna

Grażyna    

Ludwikowska

Karol

Majcher

Jan

Mogiła

Stanisław

Pandel

Jarosław

Paś

Jan

Polak

Władysław

Trzewiczek

 

 Ryczówek
 

Danuta

Bretner

Agata

Bromblik

Barbara

Brzezińska

Edward

Fil

Grażyna

Jagła

Aleksandra

Jaskólska

Tadeusz

Mudyna

Barbara

Płonka

Renata

Półkoszek

Stanisława

Sosnowska

Stefan

Szargan

Halina

Widełka