O peregrynacjiMaria przychodzi do nas. Otwórzmy przed Nią drzwi naszych domów i mieszkań. Skorzystajmy z tych wyjątkowych odwiedzin, wypraszając potrzebne łaski dla naszych rodzin, parafii, diecezji.

O peregrynacjiPrzyjmijmy Jej fatimskie orędzie i zaproszenie do ofiarowania się Panu Bogu w duchu wynagrodzenia i ofiary za grzechy własne i naszych bliźnich. Niech czas odwiedzin naszych rodzin przez Maryję pomoże nam doświadczać matczynej miłości Maryi. Niech pielgrzymowanie figury Matki Bożej Fatimskiej zaowocuje zawierzeniem rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, ożywieniem wiary oraz odmawianiem modlitwy różańcowej, do której wzywała Matka Boża w Fatimie. Pięknym owocem nawiedzenia byłoby powstanie nowych Kół Różańcowych, czy Róż Różańcowych oraz uzupełnienie tych, które są niekompletne. Przez modlitwę różańcową, dzięki wstawiennictwu Maryi, możemy wiele łask otrzymać od Pana Boga.

W dniach peregrynacji umawiamy się na przekazanie figury z rodziną po sąsiedzku (po tej samej stronie ulicy lub po drugiej stronie). Około godz. 19.00 następuje przekazanie figury na ulicy i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, dwie świece zapalane na czas modlitwy (proszę nie zapomnieć później zgasić), kwiaty. Wspólną modlitwę ułatwi dołączony modlitewnik. Z całą rodziną odmawiamy różaniec, można zaśpiewać Apel Jasnogórski, zaprosić do modlitwy znajomych lub sąsiadów, pomodlić się indywidualnie itd.

Na zakończenie pobytu Maryi w znaku figury swoje przeżycia można odnotować w specjalnej Kronice., którą również (razem z modlitewnikiem) przekazujemy sąsiedniej rodzinie.

W intencji rodzin przyjmujących figurę Matki Bożej modlić się będziemy w czasie Mszy św. w środy (Bóg zapłać za ofiary). Zapraszam wtedy do kościoła!

Fatima pomaga nam zobaczyć rękę Boga, naszego opatrznościowego Przewodnika i współczującego Ojca. Jan Paweł II.

Ksiądz Proboszcz