Sprawozdanie Duszpasterskie z okazji wizytacji kanonicznej AD 2017.

Ekscelencjo! Najczcigodniejszy Księże Biskupie!

Francuski myśliciel Jacques Loev, wypowiedział podczas jednego ze spotkań z młodzieżą taką myśl: „Pamiętaj, jesteś być może jedyną Ewangelią, którą będzie czytał drugi człowiek”. Świadectwo to jeden z najważniejszych elementów scalających każdą wspólnotę, angażujący ją i nadający autentyzmu wspólnie przeżywanej codzienności.

Dzisiaj w szczególny sposób witam Ciebie, który przybywasz tu jako „In persona Christi” i – przed zgromadzonymi tu Parafianami pragnę dać świadectwo naszego codziennego życia.

Parafia Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej i św. Marka Ewangelisty została erygowana 2 sierpnia 1958 r. Jednak dekret informujący o tym wydarzeniu został odczytany 24 sierpnia. I to właśnie tę datę wierni przyjmują za moment powstania wspólnoty. Pierwszą świątynią w Rodakach był zabytkowy kościół modrzewiowy św. Marka Ewangelisty zbudowany tu w 1601 r. W latach 1972-82 wzniesiono nową, murowaną świątynię. Pierwszym proboszczem był ks. Jan Brożek, a po nim przez 34 lata pięknie duszpasterzował ks. Stefan Walusiński. Od pięciu lat mam przyjemność być najpierw administratorem, a później proboszczem. W duszpasterstwie pomaga mi pani katechetka Irena Lelakowska i organista Mieczysław Kumela.

Nasza parafia liczy nieco prawie 1800 osób. To prawie 450 rodzin. Prócz tego wielu mieszkańców Ryczówka i Rodak pracuje, a często mieszka na stałe za granicą, głównie w Anglii, Irlandii, Szwecji czy Norwegii. Ci, którzy mieszkają na miejscu, w 30 procentach chodzą regularnie na Mszę św. niedzielną. Znacznie więcej parafian uczestniczy w Eucharystii w takie święta, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Boże Ciało.

Naszą parafię tworzą dwie wsie z przysiółkami: większy Ryczówek i Rodaki. W latach 2012 – 2016 ochrzciłem 99 dzieci. W tym samym czasie na cmentarz odprowadziłem 135 osób. Czyli jest prawie 40 procent więcej pogrzebów, niż chrztów. Przez pięć lat na ślubnym kobiercu stanęło 41 par. Do I Komunii św. przystąpiło 80 dzieci. Odwiedziłem też około 300 chorych. Nie da się chyba statystycznie policzyć, ile osób przystąpiło do sakramentu pokuty czy do Komunii św. Oczywiście, marzeniem duszpasterza jest, by było ich znacznie więcej.

Od pięciu lat w każdą środę spotykamy się na Nowennie do Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Cieszę się, że sporo ludzi przychodzi na to nabożeństwo. Są też oczywiście rekolekcje przed świętami, w czasie których zdecydowana większość mieszkańców parafii przystępuje do spowiedzi, znacznie mniej ma pragnienie wysłuchania nauk rekolekcyjnych. W ramach tych rekolekcji uczestniczymy w plenerowej Drodze Krzyżowej na zmianę: w stronę Ryczówka lub Rodak.

Dzieci w sposób szczególny zapraszam na specjalne nabożeństwa na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje wielkopostne i Adwentowy Dzień Skupienia. Cieszę się, że bardzo wiele z nich uczestniczy w nabożeństwach roratnich.

Bardzo ważnymi wydarzeniami w parafii są odpusty. I to aż trzy w roku: ku czci św. Marka, św. Józefa i główny odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

Pielgrzymki są nieodłącznym elementem naszej parafii. Wymienię tylko największe, które gościmy: Pielgrzymkę Góralską z Bahledówki, z Wadowic, Krakowa, Andrychowa, Suchej Beskidzkiej, Żywca i oczywiście naszą pielgrzymkę diecezjalną.

Pielgrzymów nie tylko przyjmujemy, ale sami w nich uczestniczymy, zwłaszcza w pielgrzymkach autokarowych. Co roku bierzemy udział w dwóch lub trzech takich wyjazdach pielgrzymkowych. Za kilka dni np. będziemy pielgrzymować do Rychwałdu na Żywieczcyźnie.

Parafia to oczywiście także ciągłe remonty i modernizacje. Remonty kościoła, które miały miejsce w czasie od ostatniej wizytacji to m.in. wymiana okien w zakrystii, montaż ogrzewania, sterowanie dzwonów, wymiana ozdobnych rur na wieży, wymiana oświetlenia krzyża, naprawa rynien, wykonanie zadaszenia dzwonnicy. W planach na następne lata jest m.in. gruntowny remont zakrystii. Jeśli oczywiście będą pieniądze.

W Domu Parafialnym nastąpiła całkowita wymiana dachu i poddasza, remont pierwszego piętra: skucie tynku, niektóre nowe ściany, nowa instalacja grzewcza, wod .- kan., elektryczna, nowe podłogi, sufity, alarm.

Oczywiście są też w parafii problemy. Duża część ludzi młodych podejmuje pracę poza granicami powiatu i kraju. Z tej racji kontakt duszpasterski z nimi jest mocno utrudniony. Zauważa się wzrastającą liczbę nieformalnych związków ludzi młodych, mogących je uregulować sakramentalnie – bardzo często problem ten pojawia się przy okazji zgłaszania chrztu dziecka. Mimo regularnej pracy z dziećmi i młodzieżą widocznym jest problem zaniedbań obowiązków wychowania religijnego przez część rodziców. Pojawia się też problem izolowania się od społeczeństwa wsi i parafii, co przejawia się z brakiem chęci zaangażowania się w ruchy, stowarzyszenia i organizacje.

Ekscelencjo! Czcigodny Ojcze Biskupie!

Niniejsze sprawozdanie rozpocząłem słowami o świadectwie i do nich pragnę nawiązać w zakończeniu. Jako wspólnota pragniemy być świadkami Chrystusa; chcemy czynnie świadczyć o Jego obecności wśród nas takim życiem, które „byłoby nie do wyobrażenia, gdyby zabrakło w nim Jezusa”, jak mówi św. Jan Paweł II. Na tej drodze potrzebujemy wsparcia i umocnienia. Dlatego, dziękując Księże Biskupie za Twoją obecność wśród nas, proszę o dar wspólnej modlitwy i pasterskie błogosławieństwo dzisiaj oraz o modlitewną pamięć w przyszłości. My zaś deklarujemy naszą ciągłą pamięć i modlitwę w Twojej intencji.

ks. Jarosław Kwiecień
proboszcz