Jan i Maria znów dzwonią...
Odpust, 60 - lecie parafii, 50 lecie życia i 25 - lecie kapłaństwa Proboszcza
I po remoncie zakrystii i okolic...
Pielgrzymka do Krzeszowa na Dolnym Śląsku

Nowenna do NMP CzęstochowskiejZapraszam w środę na cotygodniowe nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

Szczególnie  zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej. Msza Święta i nabożeństwo - środa:  godz. 18.00 (czas letni, w zimie - godzinę wcześniej).

 Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,

Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,

Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

Módlmy się.

Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, * racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. * Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski * budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, * którą nieustannie nam przykazujesz: * Cokolwiek wam każe mój Syn - czyńcie. * Posłuszni Twojemu wezwaniu * stajemy do pomocnej służby Kościołowi * w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa * w Ojczyźnie naszej i świecie. * Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, * który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, * że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. * Jemu Cześć i Chwała na wieki. * Amen.

Pod Twoją obronę…

_______________________________________________________________________________________________________________

- Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem, dziękujemy Ci, Królowo Polski!

- Za to, że w Twym Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem Swoim,

- Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci,

- Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi,

- Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte są dla wszystkich,

Modlitwa przeproszenia

- Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna, przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

- Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twego i podejmują najstraszliwsza walkę, walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym,

- Za tych, którzy odrzucają Cię, Matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie,

- Za niedotrzymywanie Ślubów składanych Tobie przez Naród polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych,

- Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiara świętą i godnością dziecka Polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczna i rozwiązłość,

- Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych.

Modlitwa czci i miłości

- Matko nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

- Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego,

- Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci,

 _______________________________________________________________________________________________________________

- Za wszystkie łaski nawróceń dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

- Za pojednane małżeństwa

- Za radość i zgodę w rodzinach

- Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów

- Za miłość i pokój między ludźmi

Modlitwa prośby

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:

- Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom, daj łaskę wiary i moc miłości!

- Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa,

- Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca,

- Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości

- Samotnym, chorym i opuszczonym

- Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności, ucieczki od życia, smutku,

Modlitwa czci i miłości

- Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

- Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca,

- Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach,

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Adwent już za:

Kontakt

LumenTV

Twitter
NaMarginesie «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».
2h
NaMarginesie Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi.
4h
NaMarginesie Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci.
4h

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj496
WczorajWczoraj969
W tym miesiącuW tym miesiącu23751
W sumieW sumie1569729

Uśmiechnij się

Jeden z warszawskich księży opowiadał, że chodził kiedyś po kolędzie i nieco zdziwiony słyszał, jak w jednym z mieszkań padło pytanie: idzie ksiądz pod siedemnastkę? To dobrze, bo tam trzeba iść. W kolejnym mieszkaniu znowu: idzie ksiądz do siedemnastki? Tam ksiądz jest potrzebny. Sytuacja powtórzyła się jeszcze ze dwa razy.

Więcej…