Modlitwa dzieci za zmarłychNa zakończenie modlitwy różańcowej i Mszy św. 26 października dzieci uczestniczące w tych nabożeństwach wyszły przed kościół. Przed krzyżem misyjnym zapaliły znicze – symbol pamięci o zmarłych.

Modlitwie towarzyszyło zapalanie zniczy, jakie dzieci przyniosły ze sobą. Lampki i znicze są symbolem naszej modlitwy o dopuszczenie zmarłych do wiecznej światłości, wyrażają też naszą wiarę w spotkanie ze zmarłymi w wiecznej radości i światłości. A ponieważ nie przy wszystkich grobach możemy być obecni fizycznie, można zapalić znicz i pomodlić się za zmarłych w takich miejscach, jak krzyż przed kościołem.

Gdy staniemy w tym roku nad mogiłami naszych bliskich, by wyszeptać słowa modlitwy „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…” i gdy zapalać będziemy kolejny znicz, oddajmy się chwili refleksji. Pomyślmy o przyszłej radości spotkania w Niebie z tymi, którzy od nas odeszli. Nie zapomnijmy też pochylić się nad własnym życiem, które przemija.