Wypominki AD. 2017

Wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci.

Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz w tygodniu przez okres całego roku. Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą.

Po co wypominki? Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych, których kochamy. To także swoista spłata długu wobec tych, którzy uczyli nas modlitwy oraz miłości do Pana Boga, Kościoła Świętego.

Módlmy się za naszych zmarłych, niech obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i pamięci obecny będzie także aspekt duchowy – modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu ciała, ale pomocna potrzebującej duszy.

WYPOMINKI
(stan na 18 listopada 2017 r.)

8.30

Roczne
+ Henryka Guzika; zm. z rodz. Grzanka; Eugenii, Jakuba Podlewskich
+ Stefanii, Bronisława Działach; Eugeniusza, Wiesława Wesołowskich
+ Antoniego Dreksa; Jana, Marianny Zimniak; zm. z rodz. Szafrugów, Paciów, Kluczyńskich, Zimniak
+ Julii, Piotra, Michała Ziaja
+ Henryka, Arkadiusza Adamik; Antoniego Porcz
+ Mieczysława, Heleny Zacłona; zm. z rodz. Bijata
+ Emilii, Władysława Jagła; Edwarda Tomaszewskiego; Romana Melskiego; Marka Hałasowskiego
+ Jana, Władysławy Wnuk
+ Haliny, Stanisława, Grzegorza Łabuś; Stanisławy, Franciszka Syguła
+ Wiesława Konieczniaka
+ Jana, Antoniego Tkacz
+ Stanisława, Jana, Bronisławy Czerwińskich; Stefanii, Jana Kudela
+ Wiesława, Piotra Kalarus; Eleonory, Antoniego Załoga
+ Stanisława Bromblika; Piotra Dobrek
+ Feliksy, Błażeja Leśniak; Emila Cieślika
+ Augustyna Piec; Bronisławy, Józefa Majewskich; Mariana Karolczyk; Jana Hoffmann
+ Adama Oczkowskiego; zm. z rodz. Syguła
+ Anieli Kardynał; Stanisława Porębskiego; Romana Syguła
+ Heleny, Romana Kidawa; Henryka, Adama, Zofii Kudela
+ Eugenii, Stanisława Barczyk
+ Bronisławy, Antoniego Wnuk
+ Stanisławy, Piotra, Zbigniewa Pacia
+ Władysławy, Ludwika Kukuczka
+ Jana Zacłona; Zdzisława Kamionki
+ Genowefy, Stanisława Tkacz
+ Teodozji, Piotra Ładoń; Józefy, Józefa Jagła
+ Henryka i zm. z rodz. Kardynał; Kazimierza i zm. z rodz. Gaj
+ Lucjana, Bronisławy, Antoniego Brąblik; Anieli, Antoniego Dobrek
+ Heleny, Stanisława Siordek; Emilii, Antoniego Majewskich
+ Jadwigi i zm. z rodz. Lewińskich, Pasiów, Sosnowskich; Stefana Basińskiego
+ Marii, Bronisława Żak; Feliksy, Tadeusza Kidawa
+ Stanisława Sierki; Leszka Jurczyka; Marianny, Nikodema Kumela; Stanisławy Sierka
+ Janiny, Wojciecha Kubiak; Emilii, Romana Burdzel; Ireny, Mieczysława Cieślak
+ Stanisława Pijet
+ Edwarda, Eugenii, Władysława, Marianny Oracz; Jana, Franciszki Klonowskich
+ Józefa Kazka; Władysławy, Jana Kardynał
+ Jana, Weroniki, Juliana Widełka
+ Marianny, Stanisława Sosnowskich
+ zm. z rodz. Zięć, Mrówka; Czesława Pikul
+ Damiana, Wacława Leśniak; zm. z rodz. Kulawik
+ Włodzimierza Kazka
+  Marii, Antoniego, Felicji, Stefana, Stanisława Brzezińskich; zm. z rodz. Kowalczyk
+ Janusza Raniszewskiego; Eugenii, Andrzeja Ziemniak; Zofii, Janiny, Stanisława Majcher
+ Magdaleny, Grzegorza Szczurkowskich; Jana, Antoniego, Stanisławy Ziaja
+ Zygmunta, Heleny; Genowefy, Władysława Ziaja
+ Lucyny Rydzyk; Janiny Władysława Adamik
+ Mieczysława Krzykawskiego; Jana, Marii Pandel
+ Stefanii, Stefana Płonka
+ Marianny, Władysława Kumela
+ zm. z rodz. Kowal, Gamrot; Sebastiana Bacy
+ Marii, Kazimierza Tkacz
+ Marii, Mariana, Stanisława Dobrek
+ Marianny, Władysława Konieczniak
+ Marka, Anny, Antoniego, Waldemara Łosińskich
+ Mieczysława Sierki; Jana, Agnieszki Rudy; Adama, Petroneli Kopeć; Jana, Stanisławy, Heleny Sierka
+ Daniela Pandel; Stefanii, Franciszka Stajno
+ Michaliny, Piotra Miłek; Krystyny, Zdzisława Zacłona
+ Antoniego, Anny, Władysława Milka
+ Jana, Wiktorii, Lucjana Guzik
+ Stanisława Szymonek

Półroczne (do końca kwietnia)
+ Franciszka, Kazimierza, Adama, Julii Ładoń; Błażeja, Katarzyny, Jana, Marii Siordek; Pawła Karolczyka; Jana Gnacik
+ Roberta Porcz; Janiny, Stanisława Podsiadło
+ Stanisława Sosnowskiego; Bronisławy, Władysława Mrówka; Jana Stajno
+ Jana, Anieli, Władysława Rembelskich
+ Stefanii, Alfreda Sapiechowskich
+ Ewy, Jerzego Jagła
+ Stefanii, Mariana Zacłona
+ Zbigniewa Tomsia; Marianny, Franciszka Syguła; Stanisławy Gnacik
+ Józefa, Walerii Adamik

11.00

Roczne
+ Bolesława Kwiecień; Władysławy, Czesława Orlińskich; Marianny, Franciszka Kwiecień; Edwarda Jastrząb; ks. Jana Brożka;
+ Anieli, Mariana Pandel; Haliny Szatan; Aleksandry, Mieczysława, Ryszarda Madejskich
+ zm. z rodz. Stachura, Wolskich, Osuszek
+ Marii, Antoniego Domagała; Antoniny, Władysława Pandel
+ Czesława, Genowefy, Stanisława Tkacz
+ Henryka Kopeć
+ Tadeusza, Janiny Plutka
+ Julii, Piotra Ziaja; Dawida Adamika
+ Leszka Bretner
+ Antoniny, Franciszka Domagała; Zofii, Jana Nocoń
+ Leokadii, Stanisława Mrówka
+ Tadeusza Dziechciewicza
+ Anieli, Jana Jarząbek; Tadeusza Kulawika
+ Henryka, Adama, Antoniny, Jana Ziajów; Łucji, Leona, Bronisława Woszczek; Zenona, Marianny, Eugeniusza Sosnowskich; Stanisława Rosickiego
+ Stefana Kopeć
+ Stefana Lisowskiego; Lucjana Jagła
+ Władysława, Teodozji Korczek; Stanisława Olszańskiego
+ Marianny, Władysława Olszańskich; Jana Kopeć; Kazimierza Tylca
+ Jana, Antoniny, Edmunda Oruba; Jana, Katarzyny, Stanisława Stajno
+ Arkadiusza Polaka; Stanisława Plutki
+ Stanisławy, Stanisława Ziaja; Marianny, Franciszka Wesołowskich
+ Ewy, Władysława Ochała; Kazimiery Kuraś; Henryka Sosnowskiego
+ Katarzyny Sosnowskiej; zm. z rodz. Surma
+ Elżbiety, Andrzeja Korcz
+ Józefa Mudyny; Remigiusza, Tadeusza Piątek
+ Henryka, Krzysztofa Sierki
+ Zofii, Stanisława Wnuk; Janiny, Mariana Cichoń
+ Jana Stanisławy Stolarczyk; Edwarda Słoty
+ Agnieszki, Janiny, Mieczysława Budzińskich
+ Stefanii Tkacz; Heleny, Wacława Sierka
+ Genowefy, Stefana Syguła
+ Heleny, Juliana Kowalik; Janiny, Stanisława Domagała
+ Jana, Stanisława, Heleny Jurczyk
+ Dariusza Firka
+ Piotra Jurczyka; Stanisławy, Stanisława Kumela
+ Andrzeja, Marii, Zofii Adamik; Stanisławy, Jana Polak
+ Zofii, Romana Paś
+ Heleny, Katarzyny, Jana Ziaja
+ Arkadiusza, Kazimierza Załoga
+ Zdzisława Majewskiego
+ Stefanii Dobrek
+ Juliana, Juliana Zacłony; Zenona Jurczyka; Anieli Sikora
+ Jadwigi, Krzysztofa Pandel
+ Zygmunta Kidawy
+ Stanisławy Haras
+ Zdzisławy Binek

Półroczne
+ Józefa, Waldemara, Henryka Krzykawskich; Wiesława, Konstantego Piątek
+ Jana, Bronisławy, Władysława, Haliny Gdula; Marii Mrówka
+ Marianny, Feliksa Gieszczyk; Stanisławy, Tadeusza Golba
+ Heleny, Jana Sierka; Stanisławy, Antoniego, Sławomira Pandel
+ Stefana, Honoraty, Wincentego, Franciszki Snopek
+ Bogumiły, Stanisława Adamik; Marii, Romana Zygmunta, Aleksandra Szymańskich
+ Heleny, Stanisława Rudy
+ Jana, Marianny Binek
+ Krystyny Baszeń

16.00

+ Marii, Władysława Surma; Anieli, Jana Podsiadło
+ Stanisławy, Stanisława Habrzyk; Janiny, Stefana Zubelskich
+ Stanisławy, Juliana, Zygmunta Zielińskich; Kazimierza Ładoń
+ Haliny, Dominika Makowskich; Grażyny, Henryka, Pawła Kumela; Ignacego Czech
+ Anieli, Wojciecha Kipias
+ Krystyny Kumela; Antoniego, Katarzyny Snopek; Piotra Anieli Mrówka
+ Marii, Władysława Plutka
+ Michaliny Domagała; Stanisława Kubika; Tadeusza Zacłony
+ Alfreda Stefańskiego; Juliana Zacłony
+ Leokadii, Tadeusza Zacłona; Adeli, Eugeniusza Piątek

- Wieczny odpoczynek racz im dać Panie -

R.I.P.
Requiescant In Pace
Niech odpoczywają w pokoju