Roraty 2017

Przez spotkania roratnie do Bożego Narodzenia poprowadzi w tym roku św. Józef z rodu Dawida. Temat wpisuje się w obchody Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, jaki dla Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu specjalnym listem ogłosił papież Franciszek. Rok św. Józefa rozpoczął się tam w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 r., i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.

Podczas Rorat ze św. Józefem poznajemy historię powiernika tajemnicy Boga, opiekuna i wychowawcy Jezusa, ojca zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcę Kościoła.

 

4 grudnia

 

1. Jakie symbole przypominają o Adwencie?

Wieniec adwentowy z czterema świecami, lampion, Roraty, dodatkowa świeca w kościele, kalendarz adwentowy w domu.

2. Dlaczego Józefa można nazwać strażnikiem najcenniejszych skarbów?

Bo Pan Bóg powierzył św. Józefowi rolę opiekuna Maryi i Jezusa.

3. Z jakiego rodu pochodził św. Józef?

Z rodu Dawida.

1. Znajdź w domu miejsce i zawieś planszę roratnią.

2. Dowiedz się, jak nazywali się twoi dziadkowie i pradziadkowie.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

5 grudnia

 

1. Jak nazywał się przodek Józefa, o którym wspomina prorok Izajasz?

Jesse.

2. Którzy ewangeliści napisali, że Józef pochodził z rodu Dawida?

Mateusz i Łukasz.

3. Kim z zawodu był św. Józef?

Cieślą, stolarzem.

1. Dowiedz się, gdzie najbliżej twojego miejsca zamieszkania znajduje się synagoga, w której do dzisiaj modlą się Żydzi.

2. Zaproponuj wieczorne, rodzinne czytanie dzisiejszego fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza (10,21-24) i razem zastanówcie się, czy to Słowo można odnieść do św. Józefa.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

6 grudnia

 

1. Gdzie i kiedy Pan Bóg po raz pierwszy zapowiedział Mesjasza, Zbawiciela?

W raju, po grzechu pierwszych ludzi.

2. Jak nazywa się kraina, w której leży Nazaret?

Galilea.

3. Jak inaczej nazywa się wypowiedziana w raju obietnica przyjścia Zbawiciela na świat?

Pierwsza Dobra Nowina i Zbawieniu.

1. Sprawdź na mapie, gdzie znajduje się Nazaret, dowiedz się, ile kilometrów dzieli to miasto od Betlejem.

Z Nazaretu do Betlejem jest około 150 km przez teren górzysty. Dla ówczesnych karawan na przebycie dystansu z Nazaretu do Betlejem, trzeba było poświęcić trzy lub cztery dni. Zważywszy na stan Maryi, droga musiała zająć im nieco więcej czasu. Dziennie przebywano pewnie ok. 16 km. 

2. Z tymi, których dziś spotkasz, podziel się uśmiechem, dobrym słowem, przyjaznym gestem. Po prostu zrób coś dobrego.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

7 grudnia

 

1. Kiedy Pan Bóg posłał anioła Gabriela do Maryi?

Po zaślubinach z Józefem.

2. W jakiej modlitwie wypowiadamy słowa anioła Gabriela skierowane do Maryi?

W modlitwie "Zdrowaś Maryjo" czyli "Pozdrowieniu Anielskim".

3. Kiedy obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Matki Bożej?

19 marca.

1. Zapytaj rodziców o datę ślubu.

2. Pomódl się dziś wieczorem do św. Józefa szczególnie za swoich rodziców.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

 

9 grudnia

 

1. Dlaczego Józef i Maryja wyruszyli z Nazaretu?

Bo cesarz August, rzymski władca, ogłosił spis ludności.

2. Ile kilometrów Maryja i Józef przebyli z Nazaretu do Betlejem?

150.

3. Jak nazywa się kraina, w której leży Betlejem i na jakiej wysokości położone jest to miasto?

Judea, 775 m n.p.m.

1. Pomódl się za swoich rodziców i rodziców chrzestnych.

2. Przypomnij sobie datę swojego chrztu, a jeśli jej nie znasz, zapytaj o to rodziców.

11 grudnia

 

1. Kto pierwszy przyszedł pokłonić się nowo narodzonemu Mesjaszowi?

2. Po czym pasterze mieli rozpoznać narodzenie Mesjasza?

3. Kiedy świętujemy Boże Narodzenie?

1. Podziękuj swojej mamie za to, że żyjesz.

2. Pomódl się wieczorem za nowo narodzone dzieci i ich rodziców.

12 grudnia

 

1. Kto i w jakich okolicznościach przekazał Józefowi nakaz ucieczki?

2. Dokąd miała uciekać Święta Rodzina?

3. Jaki był powód ucieczki?

1. Poproś wieczorem św. Józefa (jeśli to możliwe, z tatą), by opiekował się waszą rodziną.

2. Sprawdź na mapie, jaka jest odległość między Betlejem, a Egiptem.

3. Znajdź w Ewangelii św. Mateusza fragment, w którym jest mowa o wezwaniu Józefa do ucieczki z małym Jezusem i Maryją.

13 grudnia

 

1. Jak zaczyna się pieśń kościelna, w której są słowa: „Niechaj się niczego nie boi, gdy św. Józef przy nim stoi”?

2. Jak nazywa się stan w USA, w którym siostry Loretanki prosiły św. Józefa o pomoc w sprawie schodów w kaplicy?

1. Pomódl się dziś wieczorem za swojego tatę, żeby mógł być opiekunem na wzór św. Józefa.

2. Obejrzyj zdjęcia schodów w Santa Fe.

3. Przeczytaj w grudniowym numerze „Małego Gościa Niedzielnego” o sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

14 grudnia

 

1. Kto powiedział św. Józefowi, że ma nadać Synowi Bożemu imię Jezus?

2. Jak brzmi w języku oryginalnym imię Jezus?

3. Co znaczy imię Jezus?

1. Wykonaj swój obowiązek bez marudzenia (możesz np. obrobić lekcje lub posprzątać w domu). Wcześniej pomódl się do św. Józefa o pomoc.

2. Sprawdź, kto jest twoim patronem i co oznacza twoje imię.

15 grudnia

 

1. Dlaczego Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni?

2. Czym rodzice „wykupili” Jezusa?

3. Jak nazywał się stary prorok, którego Święta Rodzina spotkała w świątyni?

Zrezygnuj z ulubionej zabawy, a w tym czasie zrób miłą niespodziankę rodzicom lub rodzeństwu (możesz oczywiście wymyśleć coś innego). Niech to będzie twoja ofiara dla Boga z tego, co ci dał (bo przecież wszystko i tak masz od Niego).

16 grudnia

 

1. Ile lat miał Jezus, gdy przyszedł z Rodzicami do Jerozolimy?

2. Co odpowiedział Jezus, gdy Maryja i Józef znaleźli Go w świątyni?

3. Które przykazanie Boże mówi o szacunku i miłości do rodziców?

1. Dziś wieczorem podejdź do rodziców i podziękuj za to, że cię kochają.

2. Znajdź w Ewangelii fragment opisujący odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni i przeczytaj go.

18 grudnia

 

1. Który papież wprowadził święto Józefa Robotnika?

2. Kiedy obchodzimy to święto?

3. Który ewangelista pisze wprost, że Jezus był cieślą?

1. Dowiedz się, gdzie pracują twoi rodzice, na czym polega ich praca i komu ona służy.

2. Pomyśl o tym, jaki chciałbyś wykonywać zawód i dlaczego właśnie taki.

3. Pomódl się do św. Józefa za ludzi bezrobotnych.

19 grudnia

 

1. Jak nazywa się szal, który Żydzi nakładają na głowę lub ramiona podczas modlitwy?

2. Ile psalmów jest w Biblii?

3. Ile słów w Biblii wypowiada św. Józef?

1. Spróbuj znaleźć np. w internecie zdjęcie modlących się Żydów.

2. Podziękuj rodzicom za to, że nauczyli cię pierwszych modlitw.

3. Poszukaj w Biblii Księgi Psalmów, wybierz jeden i pomódl się jego słowami.

20 grudnia

 

1. W jakim mieście umarł św. Józef?

2. Kto prawdopodobnie był przy śmierci Józefa?

3. Dlaczego św. Józef jest patronem dobrej śmierci?

1. Pomódl się do św. Józefa o swoją dobrą śmierć.

2. Razem z rodziną pomódlcie się do św. Józefa o dobrą śmierć dla tych, którzy umrą w najbliższym czasie.

3. Napisz list do św. Józefa i przynieś do kościoła, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.

21 grudnia

 

1. Jak nazywa się świętego w niebie, który wstawia się za nami u Boga?

2. Jak nazywał się obóz koncentracyjny, w którym uwięzieni księża oddali się pod opiekę św. Józefa?

3. Jaką obietnicę złożyli św. Józefowi?

1. Zapytaj rodziców, w jakiej sprawie domowej, rodzinnej potrzebują wyjątkowej pomocy.

2. Zaproponuj im wspólną modlitwę do św. Józefa o wstawiennictwo i pomoc.

3. Przeczytaj w styczniowym numerze „Małego Gościa” o cudach wyproszonych za wstawiennictwem św. Józefa.

22 grudnia

 

1. Dlaczego św. Józefa wybrano na patrona Kościoła?

2. Kto i kiedy ogłosił św. Józefa patronem Kościoła?

3. Wymień przynajmniej trzy kraje, które wybrały św. Józefa za swojego patrona.

1. Odszukaj Litanię do św. Józefa i razem z rodziną pomódl się nią.

2. Napisz list do św. Józefa i przynieś do kościoła, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.

3. Uzupełnij planszę roratnią.

23 grudnia

 

Święty Józefie, Twojej opiece Bóg powierzył swoje największe Skarby: Jezusa i Jego Niepokalaną Matkę, Maryję, a Ty z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego opiekuna Najświętszej Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę, wszystkie nasze prace, radości i cierpienia.

Szczególnie powierzam Ci moich rodziców.

Proszę, wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc.

Uproś nam łaskę wiary, miłości i pokoju, aby nasza rodzina była szczęśliwa tu, na ziemi, a kiedyś wiecznie żyła w niebie. Amen.

 

Roraty 2017

Roraty w radiu eM. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o 19.30 na 107,6 fm.

Roraty przygotował zespół Małego Gościa Niedzielnego, piosenkę skomponował Adam Szewczyk, a śpiewa Magda Anioł.

Strażnik skarbów
1. Mówił nie za wiele, robił to co trzeba
włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda
misję miał na ziemi, taką dla świętego
Bóg mu dał za żonę Matkę Syna swego

Ref: Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest
Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest
 
2. Chociaż pracowity, jak na swoje czasy
wiedział, że rodzina ważniejsza jest od kasy
serce pełne wiary, broda jak z portretu
wierny aż do końca, cieśla z Nazaretu

I teledysk...

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież