Kalendarz wywozu odpadów 2017 r.Prosimy o wystawianie pojemników oraz worków segreg. przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej w dniu wywozów do godziny 6.00 rano.

 

RODAKI

Kosz

Popiół

Szkło

Bioodpady

Plastik, metal, makulatura

02.01.18

04.01.18

05.01.18

05.01.18

15.01.18

05.02.18

06.02.18

02.02.18

02.02.18

12.02.18

05.03.18

06.03.18

02.03.18

02.03.18

12.03.18

07.04.18

03.04.18

06.04.18

06.04.18

09.04.18

11.05.18

-

09.05.18

09.05.18

22.05.18

16.05.18

08.06.18

-

06.06.18

06.06.18

19.06.18

18.06.18

13.07.18

-

04.07.18

04.07.18

17.07.18

16.07.18

10.08.18

-

03.08.18

03.08.18

21.08.18

20.08.18

12.09.18

-

07.09.18

07.09.18

18.09.18

19.09.18

12.10.18

-

05.10.18

05.10.18

17.10.18

09.11.18

12.11.18

05.11.18

05.11.18

20.11.18

14.12.18

11.12.18

03.12.18

03.12.18

18.12.18

 

 

RYCZÓWEK

Kosz

Popiół

Szkło

Bioodpady

Plastik, metal, makulatura

15.01.18

22.01.18

08.01.18

08.01.18

25.01.18

19.02.18

21.02.18

05.02.18

05.02.18

23.02.18

19.03.18

20.03.18

05.03.18

05.03.18

22.03.18

16.04.18

18.04.18

07.04.18

07.04.18

27.04.18

21.05.18

-

11.05.18

11.05.18

25.05.18

30.05.18

18.06.18

-

08.06.18

08.06.18

25.06.18

27.06.18

16.07.18

-

13.07.18

13.07.18

30.07.18

25.07.18

17.08.18

-

16.08.18

16.08.18

29.08.18

30.08.18

19.09.18

-

17.09.18

17.09.18

27.09.18

21.09.18

17.10.18

-

18.10.18

18.10.18

19.10.18

21.11.18

12.11.18

19.11.18

19.11.18

16.11.18

19.12.18

14.12.18

17.12.18

17.12.18

21.12.18

Selektywnie zbieramy:

1)    pojemnik i worek niebieski – odpady z  papieru tektury, opakowań papierowych i opakowań tekturowych,
2)    pojemnik i worek zielony – szkło i opakowania ze szkła,
3)    pojemnik i worek żółty – odpady z metali i opakowań metalowych, odpady tworzyw sztucznych i opakowania z tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych,
4)    pojemnik i worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady.
Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

UWAGA!!! Do pojemników na zmieszane odpady komunalne (kosz) nie należy wrzucać: ziemi, kamieni, papy, azbestu, styropianu budowlanego i części samochodowych.