Nowy sprzętWójt Klucz Norbert Bień wręczył 3 stycznia sprzęt ratowniczy Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Bydlina oraz Ryczówka, zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości (32 tys. zł.), będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

Dzięki dotacji wyposażenie Jednostek OSP zostało wzbogacone o nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci dwóch toreb medycznych typu PSP R1 oraz o dwa defibrylatory.