2017 w OSPPrezentujemy statystykę wyjazdów w 2017 jednostek OSP z województwa małopolskiego.

W podsumowaniu wyjazdów uwzględniono:

wyjazdy do pożarów (P), miejscowych zagrożeń (MZ), alarmów fałszywych (AF), ćwiczeń (ĆW), wyjazdów gospodarczych (WG), zabezpieczeń rejonu (ZR).

OSP Ryczówek:

KSRG – Tak

P - 30                                 

MZ - 37                              

CW – 2

AF - 0                                 

WG - 12                             

ZR - 0                                 

                                 

RAZEM – 81

OSP Rodaki

KSRG – Tak

P - 21                                 

MZ - 17                              

CW – 3

AF - 0                                 

WG - 14                             

ZR - 0                                 

                                

RAZEM – 55

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

za: 112malopolska.pl