Wielka SobotaLiturgia Wigilii Paschalnej to najważniejsza liturgia w ciągu całego roku. W czasie jej trwania świeci się ogień, głoszone jest Orędzie Wielkanocne, stół Słowa Bożego jest dużo obficiej, niż zwykle zastawiony, poświęcona jest woda i odnawiane przyrzeczenia chrzcielne. Całość kończy Eucharystia. Liturgię tę, według przepisów, zaczyna się później, niż zwykle. W naszej parafii o godz. 19.00.