Nowy "Gość"

W najnowszym „Gościu Niedzielnym” między innymi:

Radość i prawda Eucharystii [ks. Tomasz Jaklewicz]
W przededniu uroczystości Bożego Ciała „Gość Niedzielny” podejmuje temat sporu o Komunię św. w niemieckim Kościele. W lutym br. Konferencja Episkopatu Niemiec zatwierdziła większością 2/3 głosów projekt wytycznych, zgodnie z którymi protestanci żyjący w małżeństwie z katolikami mogliby przyjmować Komunię św.

Między sprawiedliwością a miłością [ks. Adam Pawlaszczyk]
Kardynał Zenon Grocholewski, wieloletni prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i Najważniejszego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” mówi o konieczności modlitwy za papieża, odpowiedzialności za słowo oraz o relatywizmie.

Zapomnij o pomarańczach [Krzysztof Błażyca]
Sieć Bakhita ds. Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa – to istniejąca od 2011 r. inicjatywa sióstr z różnych zgromadzeń zawiązana w celu zapobiegania handlowi ludźmi i pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku tego procederu.

Miej odwagę oddawać Mu chwałę

• O Eucharystii, która nie powinna spowszednieć, ale mocno trwać jako NAJświętszy Sakrament. Przypominamy sobie o tym szczególnie w czasie Święta Bożego Ciała

PONADTO W "GOŚCIU":

• rozmowa z kardynałem Zenonem Grocholewskim o relacji między sprawiedliwością i miłością

• rozmowa z o. Maciejem Szczęsnym m.in. o tym, że Bóg kocha również grzeszników