Dotacja na drogiGmina Klucze znalazła się w gronie jednostek samorządowych w  województwie małopolskim, które w środę otrzymały promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę infrastruktury komunalnej.

Dostaniemy 3 510 000 zł na remont dwóch dróg gminnych w miejscowościach: Ryczówek, Kwaśniów Dolny i Kwaśniów Górny.

Pierwsza z dróg, która będzie remontowana, to droga gminna nr 120 139 K Ryczówek (ul. Krzewowa)  – Kwaśniów Dolny. Kolejną drogą gminną przewidzianą do remontu będzie droga nr 120 140 K Kwaśniów Górny (ul. Kościelna) - Kwaśniów Dolny (do skrzyżowania w kierunku Cieślina). 

Dzięki wsparciu z ministerstwa łącznie wykonamy prace remontowe za ponad 4,3 mln zł! Wartość zadania obejmującego remont drogi z Ryczówka do Kwaśniowa Dolnego to ponad 1,5 mln zł, natomiast droga z Kwaśniowa Górnego w kierunku Cieślina będzie remontowana za kwotę ponad 2,8 mln zł. Zadania te będą realizowane z udziałem środków z budżetu gminnego – mówi Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Przekazanie promes odbyło się w środę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Dokumenty wręczyli przedstawicielom małopolskich samorządów Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz wicewojewoda małopolski Józef Gawron. Gminę Klucze reprezentował na tym spotkaniu Daniel Hickiewicz, Sekretarz Gminy.