Studium Życia RodzinnegoWydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej zaprasza małżonków, rodziców, katechetów, nauczycieli, młodzież oraz inne osoby do udziału w Studium Życia Rodzinnego.

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny w świetle nauczania Kościoła oraz uzyskanie kwalifikacji doradcy życia rodzinnego. Nauka w Studium trwa cztery semestry, zajęcia odbywają się w Sosnowcu jeden raz w miesiącu w sobotę. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 21 września 2018 r. w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej.

Studium Życia Rodzinnego