WspólnotaStare porzekadło mówi: zjednoczeni stoimy, podzieleni upadamy.

Jedna z bajek Ezopa opowiada o czterech zaprzyjaźnionych wołach.

Lew zwykł grasować obok pola, na którym mieszkały zwierząta. Wiele razy próbował je zaatakować, lecz za każdym razem, gdy podchodził, zbliżały się do siebie ogonami w taki sposób, że z każdej strony witały go rogami. W końcu jednak się pokłóciły i każdy odszedł paść się samotnie w osobnym rogu pola. Wtedy lew zaatakował jednego po drugim i szybko wykończył wszystkie.

jarkwi
10.09.2018 r.