Nowa drogaZakończyła się modernizacja drogi dojazdowej do pól w Ryczówku od ul. Kwaśniowskiej, dł. 360 metrów.

Na modernizację Gmina Klucze zdobyła dofinansowanie w wys. 30 tys. złotych z budżetu Województwa Małopolskiego.

Dotacja pochodzi ze środków województwa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, a łączny koszt inwestycji to kwota 120 817 zł.