Wybory 2018

Tegoroczne wybory, zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, od 2018 odbywają się raz na 5 lat. Tyle samo wynosi również kadencja. W wyborach samorządowych wybieramy członków do: rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich. Ponadto w czasie wyborów samorządowych głosować będziemy m.in. na  wójtów.

Wybory Wójta Gminy Klucze

Kandydaci:
1. Norbert Bień, Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy Klucze Wspólnym Celem, 58 lat, zam. Kolbark

Aby został wójtem, musi otrzymać co najmniej połowę ważnie oddanych głosów. Gdyby stało się inaczej, wówczas zgodnie z kodeksem wyborczym wójta wybiera Rada Gminy w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady. Jeśli w ten sposób nie udałoby się wybrać wójta w terminie dwóch miesięcy od daty wyborów, wówczas premier na wniosek właściwego ministra ds. administracji publicznej wskazuje osobę, która będzie pełnić obowiązki wójta do końca kadencji.


Lista kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Olkuszu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. ŚCIĄŻKO Kazimierz Józef, lat 62, zam. Klucze
2. PILCH-KOCJAN Marzena Dorota, lat 53, zam. Kolbark
3. SZELĄG Janusz Bogusław, lat 51, zam. Kwaśniów Górny
4. ADAMCZYK Grażyna Barbara, lat 66, zam. Jaroszowiec
5. ANKLEWICZ Łukasz Tomasz, lat 41, zam. Olkusz

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

1. WOŁEK Kamil Edward, lat 31, zam. Kwaśniów Górny
2. KUKUCZKA Zbigniew, lat 59, zam. Ryczówek
3. KONIECZNIAK Anna Monika, lat 34, zam. Klucze
4. KONIECZNA Anna Iwona, lat 41, zam. Jaroszowiec
5. WOLNY Dawid, lat 28, zam. Bydlin

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. BANYŚ Michał Maciej, lat 44, zam. Klucze
2. DĄBROWSKI Krzysztof Stanisław, lat 64, zam. Krzywopłoty
3. KLECZKO Dorota Renata, lat 49, zam. Chechło

Lista nr 15 - KWW ODNOWA - KONTYNUACJA

1. ADAMSKI Janusz Zygmunt, lat 54, zam. Kolbark
2. GODWIŃSKA Elżbieta Barbara, lat 63, zam. Klucze
3. PRZYBYLSKI Marcin Łukasz, lat 38, zam. Bogucin Duży
4. ANDRUSZKIEWICZ Ewa Barbara, lat 58, zam. Klucze
5. SZATAN Tadeusz, lat 63, zam. Kwaśniów Górny

Lista nr 16 - KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

1. RAK Jarosław Piotr, lat 42, zam. Klucze
2. DZIURA Marta Elżbieta, lat 51, zam. Klucze
3. MACEK Mirosław Stanisław, lat 53, zam. Jaroszowiec
4. SŁODOWY Karolina Beata, lat 30, zam. Chechło
5. MILANOWSKI Paweł Tomasz, lat 47, zam. Bydlin

Lista nr 17 - KWW POROZUMIENIE DLA ZIEMI OLKUSKIEJ

1. WĘGRZYN Małgorzata Antonina, lat 72, zam. Klucze
2. KASPRZYK Piotr Sylwester, lat 43, zam. Klucze
3. KAMIONKA Ryszard, lat 65, zam. Kolbark
4. JAGŁA Kamil Robert, lat 31, zam. Klucze
5. CZYŻYKOWSKA-LIBER Ramona Barbara, lat 44, zam. Klucze


Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kluczach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Klucze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 14

Rodaki, liczba wyborców: 762, 1 mandat. Zgłoszeni:

1. ŁADOŃ Halina, lat 72, zam. Rodaki,
zgłoszona przez KWW ROZWÓJ GMINY KLUCZE WSPÓLNYM CELEM - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 15

Ryczówek, liczba wyborców: 992, 1 mandat. Zgłoszeni:

1. PIŁKA Marek Zbigniew, lat 48, zam. Ryczówek,
zgłoszony przez KWW ROZWÓJ GMINY KLUCZE WSPÓLNYM CELEM - Lista nr 19

2. DZIECHCIEWICZ Henryk, lat 72, zam. Ryczówek,
zgłoszony przez KWW GMINA RÓWNYCH SZANS - Lista nr 20