Modernizacja chodnikaRozpoczęły się prace przy modernizacji chodnika na ulicy Strażackiej w Rodakach.

Jest to kontynuacja porządkowania chodników budowanych w latach 80-tych. Ulica Strażacka zyska nowy estetyczny wygląd, a jest to ważne, gdyż tu znajduje się centralne miejsce wsi. Przy ulicy Strażackiej znajduje się szkoła i świetlica wiejska, z której korzysta coraz więcej osób. Tu gromadzą się mieszkańcy na spotkaniach integracyjnych, tędy maszerują dzieci do szkoły.

Pierwsza część chodnika po stronie lewej (idąc od Prostej) została wybudowana na początku września. Całość kosztów pokryta została ze środków budżetu gminy. Obecnie modernizowana jest strona prawa. Ten odcinek częściowo sfinansowany jest ze środków finansowych, jakie wioska Rodaki otrzymała w ramach wyróżnienia z Urzędu Marszałkowskiego uczestnicząc w konkursie Niezwykła Wieś Małopolska. Sołectwo otrzymało 20 tysięcy nagrody. Resztę, oczywiście większą część, dopłaca wójt z budżetu gminy.

Warto dodać, że w planach na następne lata, mamy modernizację chodników przy ulicach: Szkolnej, Poprzecznej, Leśnej, Krótkiej. Będzie się to odbywało sukcesywnie. A jest to konieczne ponieważ większość tych chodników uległa deformacji przed laty podczas zakładania wodociągu i gazociągu. Połamane zapadające się betonowe płytki i pokruszone krawężniki raczej szpecą ulicę. Wymiana jest kosztowna, dlatego będzie się to odbywać przez kolejne lata.Modernizacja chodnika

Halina Ładoń