Już się uczymy piosenki roratniej

Autorem tegorocznej piosenki roratniej jest Magda Anioł. Opowiada o bohaterach Starego Testamentu i nie tylko. Inną piosenkę śpiewa Arka Noego. Owocnej nauki!

Materiały roratnie przygotowała redakcja Małego Gościa Niedzielnego.

 

 

 

3 grudnia

1. Co znaczy słowo "adwent"?
Przyjście, nadejście.

2. Co oznaczają słowa "Rorate caeli desuper"?
Spuście rosę, niebiosa.

3. W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty?
Płomienie, szum wiatru, gołębica.

4 grudnia  

1. Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?
Izajasz.

2. Jaki dar otrzymał Józef Egipski?
Dar mądrości.

3. Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?
Izraelici zamieszkali w Egipcie, stali się wielkim narodem, stamtąd Bóg wyprowadził ich do Ziemi Obiecanej.

5 grudnia  

1. Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?
Bo ona i jej mąż byli już starymi ludźmi.

2. Jak nazywał się syn Abrahama i Sary?
Izaak.

3. Do czego jest nam potrzebny dar rozumu?
By zrozumieć tajemnice Boga, Jego plan.

6 grudnia  

1. Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi?
Prorocy.

2. Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz?
Dar umiejętności.

3. Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, który otrzymał od Boga?
Ponieważ ludzie nie chcieli słuchać prawdy, którą przekazywał im w imieniu Boga.

7 grudnia  

1. Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi obiecanej?
Przez swojego Ducha.

2. Jakiego daru potrzebował Mojżesz, który prowadził Izraelitów?
Daru rady.

3. Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi?
Chciał im przekazać ducha Bożego, którego miał Mojżesz.

10 grudnia  

1. Jakiego daru potrzebował Gedeon?
Daru męstwa.

2. Jak Gedeon pokonał Madianitów?
Dobrym wywiadem i hałasem wywołanym dęciem w trąby i rozbijaniem dzbanów.

3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?
Zaufanie Bogu.

11 grudnia  

1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla?
Bo podobało Mu się jego serce.

2. Po czym poznać człowieka  z darem pobożności?
Po tym, że żyje po Bożemu: przestrzega Bożych przykazań, przyjmuje sakramenty, słucha Pana Boga bardziej niż ludzi.

3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?
Od chrztu świętego.

12 grudnia  

1. Co to jest bojaźń Boża?
Nie strach, a wielki szacunek i miłość do wszechmogącego Boga.

2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej?
Kapłanów i uczonych w Piśmie.

3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz?
Bóg jest wieczny, mądry, jest Stwórcą.

13 grudnia  

1. Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w Liście do Galatów?
Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

2. Jaki warunek trzeba spełnić, żeby zaowocowały w nas dary Ducha Świętego?
Trzeba słuchać Ducha Świętego, jego natchnień, podpowiedzi, trzeba z Duchem Świętym współpracować.

3. Jaki owoc Ducha Świętego wypracował w sobie Matteo?
Dobroć.

14 grudnia  

1. Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy?
Modliła się za nią.

2. O co Laura prosiła Pana Boga?
Żeby mama umiała żyć po Bożemu, żeby zabrał jej życie i dał siłę mamie.

3. Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury?
Że Laura uczy odważnej miłości Boga i wytrwałej modlitwy za rodziców i przyjaciół, szczególnie zagubionych na drodze do Boga.

15 grudnia  

1. Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki?

2. Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci?

3. Jak nazywali się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką? 

17 grudnia  

1. Na czym polegała wierność Chiary?

2. Jak nazywały się dzieci Chiary?

3.  Dlaczego Chiara i Enrico swoje pierwsze chore dziecko nazwali Maria Grazia Letizia?

18 grudnia  

1. Dlaczego Alberto nie zdążył na Mszę Świętą?

2. Co dawało siłę Albertowi, że umiał być dobry?

3. Na czym polegała dobroć i uprzejmość Carla i Alberta?

19 grudnia  

1. Dlaczego Helenka Kmieć pojechała do Boliwii?

2. Skąd Helenka brała siłę i radość do wszystkiego, czym się zajmowała?

3. Dlaczego dla chrześcijan Pan Jezus jest źródłem prawdziwej, szczerej radości?

20 grudnia  

1. Jaki owoc ducha Świętego był potrzebny małej, upartej i wybuchowej Elżbiecie?

2. Kiedy Elżbieta postanowiła pracować nad swymi wadami?

3. Co w swoim dzienniczku zapisała Elżbieta po pierwszej spowiedzi?

21 grudnia  

1. Kiedy szczególnie jest nam potrzebny owoc cierpliwości?

2. Jak nazywała się błogosławiona polska pielęgniarka, która miała wielką cierpliwość do chorych?

3. Kto na pogrzebie Hanny Chrzanowskiej powiedział słowa: "Byłem chory w różnych szpitalach Krakowa, w domach zapomniany przez ludzi, a Ty mnie znalazłaś, zaopiekowałaś się mną..."?

22 grudnia  

Przypomnij sobie i zapamiętaj siedem darów Ducha Świętego.

Przypomnij sobie i zapamiętaj owoce Ducha Świętego wymienione w Liście do Galatów (Ga 5,22-23)

Codziennie, chociaż jednym zdaniem, proś Ducha Świętego o dary, których najbardziej potrzebujesz.

RORATY DLA DZIECI AD. 2018
W PARAFII NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODAKACH

3 grudnia (poniedziałek) – godz. 17.00
4 grudnia (wtorek) – godz. 17.00
5 grudnia (środa) – godz. 17.00
7 grudnia (piątek) – godz. 17.00

10 grudnia (poniedziałek) – godz. 17.45
11 grudnia (wtorek) – godz. 17.00
12 grudnia (środa) – godz. 17.00
14 grudnia (piątek – Dzień Spowiedzi) – godz. 15.30

17 grudnia (poniedziałek) – godz. 17.00
18 grudnia (wtorek) – godz. 17.30
19 grudnia (środa) – godz. 17.00
21 grudnia (piątek) – godz. 17.00 – podsumowanie Rorat

DZIECI ZAPRASZAMY Z DOROSŁYMI!
ZADBAJMY O LAMPIONY!


Matteo Farina (1990-2009) z Brindisi, spędził swoje krótkie, ale intensywne życie na ziemi otoczony czułością rodziców, przyjaciół, wspólnoty parafialnej i swojej dziewczyny.

Jak wszyscy jego rówieśnicy, uprawiał różne sporty i miał swoje hobby. Kochał muzykę i założył zespół muzyczny, który nazwał „No Name”.

Ogromnie zafascynowany chemią, pragnął kontynuować naukę w kierunku inżynierii środowiska. Lubił również informatykę i miał wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.

Od dziecka uczestniczył w Mszy świętej i codziennie czytał słowo Boże. Odmawiał również różaniec. Spowiadał się co tydzień.

Jego życie naznaczyły szczególnie dwa momenty: pewien sen i wykrycie raka mózgu.

SEN

Gdy Matteo miał dziewięć lat, przyśnił mu się św. Ojciec Pio z Pietrelciny, który wyjawił mu sekret szczęścia i polecił mu przekazać ten sekret innym.

Według opowiadania małego Matteo takie były słowa o. Pio: „Jeśli udało ci się zrozumieć, że ten, kto jest bez grzechu, jest szczęśliwy, musisz sprawić, żeby zrozumieli to wszyscy inni, tak abyśmy mogli wszyscy razem szczęśliwi dojść do Królestwa Niebieskiego”. Ten sen sprawi, że Matteo zrozumie swoje powołanie i dalej napisze: „Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moją misję bycia tajnym agentem pośród ludzi młodych, mówiąc im o Bogu (przez Niego samego będąc oświeconym)… obserwując, kto jest obok mnie, aby wkroczyć pomiędzy młodych niepostrzeżenie jak wirus i zarazić ich nieuleczalną chorobą – Miłością!”.

CHOROBA

Kiedy miał 13 lat, pojawiły się pierwsze oznaki guza. Matteo jednak nie traci wielkiej radości życia i wielkiej wiary, zachowuje uśmiech, wspiera innych chorych w czasie pobytów w szpitalu z powodu niezliczonych zabiegów i operacji. W czasie choroby pisze: „Chciałbyś wykrzyczeć całemu światu, że zrobiłbyś wszystko dla twojego Zbawiciela, że jesteś gotowy cierpieć dla zbawienia dusz i umrzeć dla Niego. Będziesz miał wiele okazji, aby pokazać Mu swoją miłość”.

Matteo, mistrz wiary, tak mówił o tej cnocie teologalnej: „Wiara to takie uczepienie się Boga, aby szerzyć Jego Słowo. To modlitwa, aby nasycać się Jego pokarmem, który służy na wieczność. To zaangażowanie, aby jak najlepiej wypełniać Boże plany. To pochylenie głowy bez unoszenia jej z pychą. To czynienie dobra w ciszy i zastanawianie się nad popełnionym złem”.

Szczęście jest owocem wiary, Matteo mówił: „Przygnębienie nie przynosi żadnych korzyści, powinniśmy być szczęśliwi i dawać innym radość. Im więcej radości rozdamy, tym bardziej inni będą szczęśliwi. Im bardziej inni są szczęśliwi, tym szczęśliwsi jesteśmy my sami”.

Chociaż może się to wydawać zadziwiające w młodym człowieku, który ma niespełna 19 lat, to Matteo w pełni pojął wartość życia, odpowiedzialności za otrzymaną wiarę i rodzinę, obowiązek nie tracenia życia na to, co mało ważne, ale życie w pełni człowieczeństwem i chrześcijaństwem.

Jego misję można opisać jego własnymi słowami: „Boże mój, mam dwie ręce, spraw, abym jedną zawsze trzymał się mocno Ciebie, abym podczas próby nie mógł się od Ciebie oddalić, ale trzymał Cię jeszcze mocniej. A druga ręka, proszę Cię o to, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, spraw, by służyła światu… ponieważ tak jak ja poznałem Ciebie dzięki innym, niech ten, kto nie wierzy, pozna Ciebie dzięki mnie. Chcę być jak najczystsze lustro i jeśli taka jest Twoja wola, odbijać Twoje światło, by wpadało do serca każdego człowieka. Dziękuję za życie. Dziękuję za wiarę. Dziękuję za miłość. Jestem Twój”.