Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Kampania polega na rozprowadzaniu w okresie Adwentu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie.

Wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną. Caritas przeznacza 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy.

 

Zapal wigilijną świecę Caritas

W tym roku po raz XXV zapłonie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Stanie się ona w naszych rodzinach symbolem solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa.

Wolne miejsce przy wigilijnym stole nie jest tylko pustym gestem ale w tym symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek - dziecko , któremu przyszliśmy z pomocą.

Każdy, kto nabywa świecę, ma świadomość, że czyni coś dobrego. Płomień tej świecy, jest czytelnym znakiem realizowanego dzieła miłosierdzia. Miłosierdzia, którego potrzebują rodziny a w szczególności dzieci.

Dzięki niej corocznie dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy w Polsce przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy.

Patrząc na jej płomień podczas wigilii możemy mieć satysfakcję, że pomogliśmy potrzebującemu dziecku.

Zachęcamy, aby świeca Caritas znalazła się w każdym domu. Patrząc na jej płomień podczas wigilii możemy mieć satysfakcję, że pomogliśmy potrzebującemu dziecku.


Drodzy Bracia i Siostry

już po raz XXV pod hasłem „ŚWIECA, KTÓRA TOWRZY POLSKĄ WIGILIĘ” zapłonie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Stanie się ona w naszych rodzinach symbolem solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa.

Wolne miejsce przy wigilijnym stole nie jest tylko pustym gestem ale w tym symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek - dziecko , któremu przyszliśmy z pomocą. Każdy, kto nabywa świecę, ma świadomość, że czyni coś dobrego. Płomień tej świecy, jest czytelnym znakiem realizacji miłości miłosiernej. Miłości, której potrzebują rodziny a w szczególności dzieci.

Ks. Tomasz Folga
Caritas Diecezji Sosnowieckiej