Spowiedź rekolekcyjna

Spowiedź zasadniczo trwa w godzinach: od 8.30 i 15.00 – 17.00. Poszczególne parafie mogą jednak te godziny zmienić! Zatem lepiej się upewnić na miejscu.

Chechło – 8 grudnia (sobota)
Klucze – 10 grudnia (poniedziałek);
Rodaki – 14 grudnia (piątek);
Kwaśniów – 15 grudnia (sobota);
Jaroszowiec – 18 grudnia (wtorek);
Cieślin – 22 grudnia (sobota).