Kalendarz wywozu odpadów 2019

Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6.00.

UWAGA! Do pojemników na zmieszane odpady komunalne (kosz) nie należy wrzucać: ziemi, kamieni, papy, azbestu, styropianu budowlanego i części samochodowych.


 

 

RODAKI

Kosz

Popiół

Szkło

Bioodpady

Plastik, metal, makulatura

18.01.

09.01.

02.01.

02.01.

11.01.

15.02.

11.02.

06.02.

06.02.

08.02.

15.03.

11.03.

06.03.

06.03.

08.03.

16.04.

10.04.

03.04.

03.04.

12.04.

17.05.

 

08.05.

08.05.

22.05.

16.05.

18.06.

 

05.06.

05.06.

19.06.

13.06.

RYCZÓWEK

Kosz

Popiół

Szkło

Bioodpady

Plastik, metal, makulatura

22.01.

14.01.

09.01.

09.01.

16.01.

19.02.

13.02.

06.02.

06.02.

11.02.

19.03.

13.03.

06.03.

06.03.

11.03.

23.04.

08.04.

10.04.

10.04.

08.04.

24.05.

 

16.05.

16.05.

29.05.

13.05.

21.06.

 

13.06.

13.06.

28.06.

10.06.