Ogłoszenia duszpasterskie na 26 grudnia 2018 (kolęda 1)

Jutro rozpocznę wizytę duszpasterską czyli kolędę. Proszę  zrobić wszystko, co tylko możliwe, by w dniu kolędy być obecnym w domu. Dobrze jest także wyjść po księdza. W ramach przygotowania do kolędy na nakrytym białym obrusem stole powinny się znaleźć świece, które zapalamy, oczekując na księdza, krzyż - pasyjka, Pismo św., talerz z wodą święconą i kropidło. Dzieci i młodzież ucząca się kładą na stole również swoje zeszyty do religii. Woda święcona do zabrania przy wyjściu z kościoła. Kolęda ma m.in. służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii, część pieniędzy służy też utrzymaniu instytucji diecezjalnych. Planujemy np. remont posadzki w prezbiterium. Oczywiście brak pieniędzy absolutnie nie może być przeszkodą w przyjęciu kolędowego błogosławieństwa dla domu. Z wielką życzliwością przyjmijmy też ministranta lub ministrantów poprzedzających księdza.

Wizytę kolędową będę rozpoczynał zazwyczaj około godz. 9.30.

Program wizyty na ten tydzień w Ryczówku:

27 grudnia (czwartek) – ul. Górna (od najniższego numeru strony nieparzystej, powrót stroną parzystą) (ministranci: Szymon Dziechciewicz, Filip Chwist)
28 grudnia (piątek) – ul. Leśna, Polna, Partyzantów, Stawowa, Górna (ministranci: Szymon Dziechciewicz, Janusz Haratyk)
29 grudnia (sobota) – Godawica, ul. Rzeka (obie strony) (ministrant: Szymon Dziechciewicz, Adrian Bednarz)

Parafianom, Gościom i sobie życzę, byśmy w te święta i dni po nich następujące dostrzegli zachwyt Pana Boga nad nami. Niech Nowonarodzony pomnaża naszą radość i wlewa w nasze serca żywą nadzieję. Idąc za wzorem Maryi pozwólmy, by Bóg zamieszkał w nas. Raz jeszcze: błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!