Spotkania KGW i OSP

W świetlicy w Rodakach spotykają się kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich, aby porozmawiać, omówić nowe inicjatywy, rozwiązać pewne problemy własne lub pomóc je rozwiązać innym - i tak jest od wielu lat. W miniony wtorek przyjechał na spotkanie z kobietami Waldemar Pieczara – przedstawiciel Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku Białej, równocześnie reprezentujący redakcję kwartalnika "Moja wieś – moja Polska". Poinformował o znaczeniu dotacji, jakie rząd przeznaczył dla kół gospodyń i o kłopotach jakie z tym się wiążą. Dla KGW niewątpliwym kłopotem będzie prowadzenie ksiąg finansowych, do prowadzenia których będzie potrzebna księgowa. Ale to przyszłość. Jest nadzieja, że sprawa ta będzie rozwiązana globalnie. Przyjechały również do Rodak na spotkanie z kobietami dwie panie reprezentujące szwedzką firmę ORIFLAME. Zaprezentowały produkty tej firmy nie tylko kosmetyczne, ale w szczególności suplementy diety. Bardzo wiele cennych informacji, które kobiety pozyskały, zachęciły do zorganizowania kolejnego spotkania z tymi samymi osobami 2 kwietnia                      

16 lutego odbyło się natomiast zebranie sprawozdawcze OSP Rodaki, Zostały przedstawione sprawozdania z działalności jednostki. oraz prezentacja przygotowana przez naczelnika Radosława Karolczyka. Następnie przez głosowanie Zarząd OSP uzyskał absolutorium.