Wielkie sprzątanie i dekorowanie

Oba kościoły: parafialny i św. Marka w poniedziałek zostały wysprzątane. W kościele parafialnym wymyte zostały okna w drzwiach wejściowych. Gotowy jest też (prawie) Grób Pański i Ciemnica.

W sprzątanie i dekorowanie kościoła parafialnego włączyły się następujące osoby: Janusz Haratyk, Anna Haratyk, Marlena Kardas, Oliwia Adamik, Rozalia Haratyk, Zuzanna Kaszuba, Gabriela Ekiert, Dorota Binek, Grzegorz Binek, Stanisław Pandel, Roman Pandel, Tomasz Pandel, Piotr Pandel, Paweł Sopęch, Wojciech Kłoda, Barbara Zarębska, Jarosław Zarębski, Joanna Haberka. Dodatkowo Marlenie Kardas i Joannie Haberka dziękuję za umycie drzwi i witraży wejściowych, a państwu Zarębskim za udekorowanie kwiatami Grobu Pańskiego.

Spontanicznie zebrała i posprzątała plac i otoczenie  wokół kościółka św. Marka grupa życzliwych i pracowitych mieszkańców. Byli to: Zdzisława i Wacław Francik, Anna Fiszuf, Anna Mrówka, Danuta Łydka, Kazimiera Plutka Magdalena Paszyńska, Renata Surma, Jan Gdula, Stefan Załoga, Wojnar Barbara.  Zgrabione liście, patyki zostały zapakowane i wywiezione. Oczyszczony został skalniak, zamieciony parking. Od sklepu do ul. Chechelskiej  oczyszczone zostały rowy z butelek, puszek i śmieci. Dziękujemy zaangażowanym za prace i gratulujemy za podjęcie pięknej inicjatywy.

Dziękuję także za ofiary na kwiaty złożone na ręce pani Zarębskiej.