Różaniec - w tym tygodniu w kościele: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota: 17.30; niedziela: 16.00
Jan i Maria znów dzwonią...

Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny Narodziny Polski - Chrzest 966 - 2016 dla szkół podstawowych i gimnazjów gminy Klucze. Zgłoszenia do 31 marca. Zapraszamy.

KONKURS PLASTYCZNY "NARODZINY POLSKI - CHRZEST 966 - 2016" DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY KLUCZE POD HONOROWYM PATRONATEM POSŁÓW NA SEJM RP AGNIESZKI SCIGAJ, LIDII GĄDEK, JACKA OSUCHA, WÓJTA GMINY KLUCZE NORBERTA BIENIA, Ks. DZIEKANA MARKA SZELĄGA

REGULAMIN KONKURSU

I.  ORGANIZATORZY :
 GMINNY  OŚRODEK  KULTURY  W KLUCZACH  UL. PARTYZANTÓW 1

II.  ZASADY OGÓLNE :

- Konkurs realizowany jest w związku z przypadającą 1050 rocznicą Chrztu Polski.
- Konkurs przeprowadza Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK w Kluczach.
- Informacje dotyczące organizacji przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane telefonicznie (32) 647 14 60 i stronę internetową Organizatorów www.gokklucze.pl/

III.  CELE KONKURSU :

- zainteresowanie uczniów historią początków państwa polskiego i jego chrześcijańskich tradycji
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i twórczych działań uczniów
- kształcenie właściwych wartości patriotycznych i postaw obywatelskich

IV.  Przebieg KONKURSU :

- Konkurs jest jednoetapowy, przebiegać będzie w trzech kategoriach
a) kategoria I:   grupy dzieci 5 – 6 lat z przedszkoli
b) kategoria II:  klasy I -III     szkoły podstawowej   
c) kategoria III  klasy IV - VI  szkoły podstawowej
d) kategoria III: klasy I -III     gimnazjum
- wszyscy uczestnicy wykonują indywidualnie jedną pracę plastyczną zgodnie z tematyką konkursu
- format pracy: przedszkole, szkoła podstawowa -  A 4; gimnazjum - A 3
- technika: dowolna (malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, kolaż itp.)
- każda praca powinna zawierać metryczkę (zał. 1)
- prace wraz z metryczką należy składać w siedzibie GOK -u ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze do dnia 31 marca 2016 r.
- organizatorzy proszą o e-mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie, wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA (zał. 2) do dnia 25 marca 2016 r.

V.  OCENA PRAC :

- prace będą ocenione przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ według kryteriów:
merytoryczność (zgodność z tematem)
koncepcja
forma ( czytelność )
kompozycja
ogólny wyraz artystyczny
- prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 kwietnia 2016 r o godz. 16.00 na wernisażu podczas  uroczystego wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów.

VI. OCHRONA WŁASNOŚCI I INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH:
- Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie o ochronie danych osobowych ( zał. 3 )
- Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.
- Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych, promocyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
- Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r poz. 1182 )

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE:
- W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu.
- Przekazanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
- Szczegółowych informacji udziela:

mgr Wiesław Nadymus
koordynator konkursu tel. 605 693 970

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA - ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

 

Adwent już za:

Przypomnienia

Prośba

Bardzo proszę na Tablicy Ogłoszeń przed kościołem nie wieszać ogłoszeń wyborczych.

Więcej…

Kontakt

LumenTV

Twitter
NaMarginesie Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszyst… https://t.co/9jEqg1CUPN
1h
NaMarginesie Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.
1h
NaMarginesie Katecheza 11 - II wojna światowa - Kościół znakiem sprzeciwu - Rodaki, Ryczówek, Klucze, Jaroszowiec, diecezja sosn… https://t.co/4qOimVHqzW
4h

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj914
WczorajWczoraj1048
W tym miesiącuW tym miesiącu18629
W sumieW sumie1593052

Niedzielny suchar

Piotr, żonaty od 3 miesięcy:
Na spacerze zawsze trzymamy się z żoną za ręce.... Jak puszczę, to od razu robi zakupy.