Posprzątane...Rodaki otrzymały tytuł Najczystszego Sołectwa w Gminie Klucze w tegorocznej edycji konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Klucze.

25, 50, 60, odpustNagromadziło się okazji do świętowania w naszej parafii: odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, 60 – lecie erygowania czyli powołania do życia parafii, 50 – lecie życia i 25 – lecie przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. Jarosława Kwietnia.

25, 50, 60, odpust (wideo)Parafia Rodaki: odpust NMP Częstochowskiej, 60 lat od powołania do życia parafii, pięćdziesiąte urodziny i 25 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Jarosław Kwietnia.

25, 50, 60, odpust (wideo)Parafia Rodaki: odpust NMP Częstochowskiej, 60 lat od powołania do życia parafii, pięćdziesiąte urodziny i 25 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Jarosław Kwietnia.

DrogaRozpoczęła się modernizacja drogi dojazdowej do pól w Ryczówku (od ul. Kwaśniowskiej).

Dolnośląskie pielgrzymowanie

Sześćdziesiąt lat parafiiNasza parafia została erygowana 2 sierpnia 1958 r. Jednak dekret informujący o tym wydarzeniu został odczytany 24 sierpnia. I to właśnie tę datę wierni przyjmują za moment powstania. Sześćdziesiąt lat temu!

Strona pielgrzymki

Kalendarz wywozu odpadów 2017 r.Prosimy o wystawianie pojemników oraz worków segreg. przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej w dniu wywozów do godziny 6.00 rano.