Zwyczajne Niezwyczajne

TalentPewien arogancki młody człowiek zwrócił uwagę młodemu kaznodziei na liczne błędy językowe.

Katecheza 7 - Polska –„Państwo bez stosów”

Pamiętaj!W niedzielę nie pracujemy.

KlejnotyPewien człowiek wspomina: będąc w Sri Lance, widziałem płetwonurków, którzy szukają na dnie oceanu drogocennych kamieni.

Zimni OgrodnicyOd 12 do 15 maja to przedziwne wiosenne dni. Trzy pierwsze to "zimnych ogrodników" zwanych "świętymi złodziejami". 15 maja to zimnej Zośki i Izydora Oracza. Ten okres ma być ostatnimi dniami wiosennych przymrozków.