Wniebowstąpienienie Pańskie

Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11).

Coś lepszego?

Zamożny kupiec z Filadelfii, który, będąc zdrowym, nie chciał nawet słyszeć o Ewangelii, zdecydował się jednak posłać po księdza, gdy śmierć zajrzała mu w oczy.

Czytanie Pisma Świętego przed grillemCzytania z Księgi Syracha: (rozdz. 31):

Regina Caeli

Jak czytamy...Instytut badawczy IMAS International, we współpracy z wrocławskimi inicjatywami Pismo Święte PL i Lectio Divina-On Jest, zapytał o to Polaków przed Niedzielą Biblijną.

Dlaczego nie wejdą do kościoła?Przychodzą na mszę, ale potem jakby się rozmyślają i nie wchodzą do kościoła. Też tak robicie?