Katecheza  nr 8 - zabory - czas wybijania się na wolność

Katecheza 7 - Polska –„Państwo bez stosów”

Przy IV ołtarzu(J 17,20-26)

Przy III ołtarzu(ŁK 24,13-16.28-35)

Przy II ołtarzu(MK 8,1-9)

Przy I ołtarzu(MT 26.17-19.26-29)

Katecheza 6Ksiądz Skarga – prekursor niepoprawności politycznej.

Wiara i patriotyzm - katecheza VKs. Piotr Skarga – siła autorytetu.

Wiara i patriotyzm - moc znaku

Wiara i patriotyzm - katecheza IIIMoc słowa

Wiara i patriotyzm - katecheza IIChrzest - kamień węgielny narodu i państwa.

I Katecheza: wiara i patriotyzm

X katecheza fatimskaWielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12,1)

IX katecheza fatimskaW związku z przeżywaną w tym roku setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie co miesiąc na stronie publikujemy kolejną część cyklu Katechez Fatimskich. Autorem rozważań jest ks. Mariusz Dydak.

OdpustPojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się poprzez sakrament pokuty, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie pojednania pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić.