List Biskupa Sosnowieckiego"Przez lata dorastania w niej (rodzinie przyp. red.) nasze narodowe, piękne tradycje budowały w sercach szacunek do życia, pracy, chleba, piękna stworzonego świata i poszanowania drugiego człowieka. Współcześnie jednak te wartości są zagrożone. Dziś chce się nam wmówić, że to co tradycyjne jest nic nie warte, bo liczy się to, co nowe i życie bez żadnych zasad" – pisze w swoim najnowszym liście pasterskim bp Grzegorz Kaszak. List związany jest z uroczystością Porcjunkuli i Diecezjalną Pielgrzymką Niewiast i Dziewcząt do sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 2 sierpnia 2015 r.

"Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosnowieckiej, wyjdzie z Olkusza 9 sierpnia, by 13 sierpnia, w piątym dniu pielgrzymowania, dotrzeć do celu. Gromadzi ona przede wszystkim ludzi młodych i tych, którzy pragną przejść dłuższą trasę, a tym samym dłużej doświadczać rekolekcji w drodze" - pisze w liście do diecezjan bp Grzegorz Kaszak. List Pasterski zapraszający do udziału w pielgrzymkach pieszych zostanie odczytany w naszych kościołach w niedzielę, 19 lipca.