Diecezja sosnowiecka – jedna z 3 diecezji w metropolii częstochowskiej w Polsce, ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Największe wydarzenie w historii diecezji to wizyta papieża Jana Pawła II 14 czerwca 1999 roku w Sosnowcu. Diec. sosnowiecka graniczy z archidiecezją katowicką, archidiecezją częstochowską i archidiecezją krakowską.


Terytorium: ok. 2000 km²
Liczba ludności zamieszkująca teren diecezji: 668 000
Liczba katolików: 588 900
Liczba parafii: 162
Liczba księży diecezjalnych: 408 i dwóch biskupów
Liczba księży zakonnych: 48
Siostry zakonne: 122


 

Dyspensa na czas ŚDMBiorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz przeżywane w naszej diecezji Światowe Dni Młodzieży w czasie których będziemy gościć pielgrzymów z całego świata, na podstawie kan. 87 §1 KPK, w związku z kan. 1250 i 1251 KPK, Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak udzielił dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 22 lipca 2016 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych.

Biskupi apelują o ograniczenie handlu w niedzieleO poparcie inicjatywy ustawodawczej, ograniczającej handel w niedziele, zaapelowali w specjalnym komunikacie biskupi metropolii górnośląskiej i archidiecezji katowickiej. - Powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy – piszą biskupi w udostępnionym KAI komunikacie.

DyspensaW związku z tym, że jutro tj. 17 czerwca (piątek) przeżywamy w Diecezji Sosnowieckiej Uroczystość Św. Brata Alberta Chmielowskiego – głównego Patrona Diecezji Sosnowieckiej, mając na uwadze świąteczny charakter tej uroczystości w naszej diecezji, Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, działając na podstawie kanonu 87 §1 KPK, udziela wiernym diecezji sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.

Biskup zaprasza na Plac PapieskiW niedzielę, 19 czerwca, zapraszamy na Plac Papieski, aby uczcić kolejną rocznicę wizyty w Sosnowcu Jana Pawła II. W programie coś dla ducha i dla ciała, atrakcje dla dzieci i dorosłych, chwila na modlitewną refleksję podczas Mszy św., radosny marsz dla życia i rodziny, wspólny taniec i śpiew z zespołem "Sursum Corda". "Spotkamy się na sosnowieckim Placu Papieskim, by wyrazić Bogu naszą wdzięczność za osobę św. Jana Pawła II i podziękować Stwórcy za dar obecności Papieża-Polaka wśród nas" - pisze w komunikacie bp Grzegorz Kaszak.

Dyspensa na piątekKsiądz Bp Grzegorz Kaszak, działając na podstawie kanonu 87 §1 KPK, udziela wiernym Diecezji Sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 27 maja 2016 r., przypadający w oktawie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

List na Niedzielę SeminaryjnąList Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej na niedzielę seminaryjną - 8 maja 2016 roku.