Kiedy pada śnieg"Kiedy pada śnieg miliony serc mój radosny śpiew grzeje jak piec.
Kiedy pada, ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek prószy, lecz nie bądź smutny stróżu.
Choć pensja jest nieduża, do góry uszy, po niżu zawsze idzie wyż" - śpiewali T-Raperzy.
A tak wygląda otoczenie kościoła, kiedy pada pierwszy śnieg.

ObrazNasza parafia nosi wezwanie Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Zatem w prezbiterium musi być obraz Patronki. I jest. Warto mu się przyjrzeć nieco bliżej...

Święcenie ziół – zwyczaj stary i ciągle żywyUroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się nierozłącznie ze święceniem ziół. Stąd też i o tym święcie liturgicznym popularnie mówi się, że jest to dzień „Matki Boskiej Zielnej”. W naszym kościele dzięki Barbarze i Jarosławowi Zarembskim przed ołtarzem jest stosowna dekoracja.