Święcenie ziół – zwyczaj stary i ciągle żywyUroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się nierozłącznie ze święceniem ziół. Stąd też i o tym święcie liturgicznym popularnie mówi się, że jest to dzień „Matki Boskiej Zielnej”. W naszym kościele dzięki Barbarze i Jarosławowi Zarembskim przed ołtarzem jest stosowna dekoracja.